Arbetsrätt

Regelboken för företagaren har ändrats om och tagit ny form oräkneliga gånger under året i skuggan av Covid-19. Regeringen fortsätter att finna lösningar för att få företagaren att klara sig lättare under krisen som råder men även det vanliga föränderliga lagstiftningsarbetet fortsätter. Här går vi igenom några av de senaste och kommande förändringarna och som för dig som företagare är bra att känna till.

Nya regler för dig som är företagare

Avgiften för tillfälligt anstånd med skattebetalning har sänkts
Under våren kunde företag i ekonomisk kris ansöka om anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, avdragen skatt och moms. Anståndet kunde ges upp till ett år från beslutet och många företag kunde få tillbaka det som redan betalats in till Skatteverket. Kostnadsräntan angavs vara 0,3 procent men har nu sänkts till 0,2 procent per månad. Dessutom behöver företagaren inte betala någon avgift alls under de första sex månaderna.

Tillfälligt förlängt stöd till nystartade företag fr o m 1 maj
För att underlätta för den som är nystartad företagare och som uppbär stöd från Arbetsförmedlingen, för start av näringsverksamhet, förlängs stödet från 6 månader till 12 månader. Förlängningen gäller mellan 1 maj – 31 december.

Tillfälliga regler som underlättar bolags- och föreningsstämmor fr o m 18 maj
För att underlätta för företagen att hålla bolags- och föreningsstämmor under Coronavirusets framfart så har åtgärder införts som innebär att en stämma ska kunna genomföras digitalt eller tillsammans med poströstning. Någon fysisk närvaro behövs därmed inte. Reglerna infördes 18 maj och kommer att fortsätta att gälla året ut.

Tillfälliga regler gällande förmånsbeskattning fr o m 1 juni
För att minska smittspridningen är parkering vid arbetsplatsen som företaget betalar fri från förmånsskatt under perioden 1 april – 31 december 2020. Dessutom kan en arbetsgivare ge en anställd en skattefri gåva med ett värde på högst 1000 kr fr o m 1 juni. Syftet med skattefria gåvor är att stödja den lokala handeln.

Tillfällig regel för arbetslösa företagare gäller fr o m 1 juli
En arbetslös företagare har tidigare ansetts synonymt med en nedlagd verksamhet. Reglerna har dock under senare tid lättats upp i flera steg. Idag kan en företagare ansöka om arbetslöshetsersättning även om verksamheten varit vilande. En arbetslös företagare har i bristen på arbete tidigare inte tillåtits att utföra något arbete alls i sitt bolag. Nu tillåts däremot företagaren att ha och utföra en ”viss begränsad” aktivitet i sina verksamheter för att hålla igång och hålla den förberedd inför en återgång. Det kan handla om att jobba vidare med framtida kundrelationer eller att marknadsföra och uppdatera företagets digitala medier. Det är även tillåtet att under samma period hyra ut företagets lokaler om de inte används.

Tillfällig förebyggande sjukpenning för riskgrupper gäller fr o m 1 juli
Vissa riskgrupper ska helt eller delvis kunna avstå från förvärvsarbete för att undvika att smittas av Covid-19 och ska därmed kunna få rätt till förebyggande sjukpenning. Ersättningen ska lämnas under en period på 90 dagar och förutsätter att arbetstagaren inte kan arbeta hemifrån och att arbetsgivaren inte heller kan erbjuda den anställde andra arbetsuppgifter. Arbetssituationen för den anställde ska vara sådan att det inte finns möjlighet att anpassa arbetet så smittspridning kan undvikas genom lämpligt avstånd till andra. Ersättningen kan även sökas av den som har närståendepenning eller är assistent åt närstående i riskgrupp.

Skärpta straff för immaterialrättsligt intrång fr o m 1 september
Immaterialrätten har varit en aktuell diskussion i lagstiftningsarbetet och vi kan urskilja en hel del domstolspraxis som förändrat rättsläget. Men nu skärps även straffskalan för immaterialrättsbrotten och omfattar även planeringen av brottet. Syftet är att komma åt professionella brottsliga aktörer men det ger även ett samhälleligt etiskt avstamp i hur allvarligt man ser på immateriell stöld. Som företagare kan det vara det som företaget är byggt på och därmed det mest värdefulla. Vi ser därmed positivt på att straffet för sådan incident även skärps inom rättssystemet.

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk