arbetsrätt

Nedsatt arbetsgivaravgift för unga i sjunde ändringsbudgeten

Regeringens sjunde extra ändringsbudget för 2021 har lämnats till riksdagen. Den innehåller nedsättning av arbetsgivaravgifter för unga.

I januari 2021 infördes en tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgifterna för personer som vid årets ingång har fyllt 18 år men inte 23 år. Den tillfälliga nedsättningen gäller till och med mars 2023. I det nya förslaget sänks arbetsgivaravgifterna för dessa unga ytterligare, till 10,21 procent under sommarmånaderna juni, juli och augusti 2021.

Förslaget är en stimulansåtgärd för att återstarta ekonomin efter pandemin. De branscher där unga arbetar har drabbats särskilt hårt under krisen, vilket påverkat möjligheten till att få jobb negativt.

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk