Stockholm,Sweden,-,May,12,,2022.,Flags,Of,Sweden,And

Nato ger ditt företag nya möjligheter!

Sveriges medlemskap i Nato ritar om kartan. Din expertis och dina produkter har potentialen att bli än mer värdefulla och ingå i kommande inköp. Hur kan ditt företag bidra till ett starkare och mer motståndskraftigt Sverige?

Det är bäst att vara snabb på bollen! Var proaktiva, identifiera era styrkor och se vad ni kan bidra med. Det här handlar inte bara om omedelbara behov, utan även långsiktiga lösningar.

Infrastrukturen kommer att behöva en betydande upprustning för att möta Natos krav. Ni har möjlighet att modernisera och stärka allt från transportvägar till kommunikationsnätverk. Det kommer också att bli en allmänt ökad efterfrågan på innovation inom försvarsindustrin.

Men Sveriges roll i Nato är inte bara militär, medlemskapet sträcker sig även till civilt stöd och beredskap. Det kan innebära att säkra exempelvis livsmedelsförsörjning och/eller energitillförsel.

Var öppna för nya samarbeten och se över er kapacitet för att kunna leverera i en större skala. Tänk långsiktigt och tänk kapacitetsbyggnad.

Det är också viktigt att förstå och förankra vikten av säkerhet och samarbete inom den egna organisationen. Utbildning och intern policyutveckling blir nyckelelement för effektivt och ansvarsfullt agerande i denna nya era.

Nu visar vi vad små och medelstora företag kan bidra med. Med gemensamma ansträngningar och en vilja att ständigt förbättra och utveckla, kommer vi inte bara bygga starkare företag utan också ett starkare Sverige.

 

Sinf är en oberoende arbetsgivarorganisation som organiserar små och medelstora industri- och tjänsteföretag, med eller utan kollektivavtal. Om du inte är medlem och vill ha svar på fler frågor eller titta på juridikbanken – bli medlem!

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk