Branschföreningar

Märket är klart

Igår enades parterna inom industrin om nya avtal.

Avtalsperioden omfattar tiden 1 november 2020 t o m den 31 mars 2023. Sista året är uppsägningsbart. Det sk märket som kommer att vara vägledande för övriga avtal på arbetsmarknaden landade på 5,4 procent. I märket ligger förutom lönehöjningar även avsättningar för delpension och vissa andra avräkningar.

Avtalen ger en nivåhöjning på 3 procent från den 1 november 2020 och 2,4 procent den 1 april 2022. Överenskommelse som nu har träffats innehåller en låglönesatsning som för LO-förbunden innebär att arbetsplatser eller branscher med anställda som tjänar under 26 100 kronor per månad får en högre lönepott. Sinf kommer att växla sin avtalsyrkanden med IF Metall på fredag och förhandlingar är utsatta till i början av december.  Sinfs avtal löper ut den 31 december 2020.

Förhandlingarna med Livs är planerade till den 17 november. Avtalen med livs löpte ut den 31 oktober.

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk