Låt inte regelverket sätta stopp för innovationskraften

Låt inte regelverket sätta stopp för innovationskraften

Dagens besked om korttidsstödets förlängning välkomnas av Sinf – Svensk industriförening, arbetsgivarorganisationen för industri – och tjänsteföretag.
– Vi välkomnar dagens besked om ett förlängt korttidsstödstöd på samma nivå som tidigare. För många bolag är det dessutom avgörande för att hålla verksamheten i gång, säger Sinfs VD Sanna Arnfjorden Wadström. Men det krävs ytterligare fem viktiga delar för att återuppbygga livskraften och skapa innovationskraftiga små och medelstora svenska företag efter Corona.

Det har varit en oerhört hård press för företagen under året. Det stora flertalet företag har gjort en bergochdalbaneresa och många har också lyckats vända utmaningarna till nya möjligheter. Samtidigt är det av största vikt att vi har förståelse för vad företagsledarna och företagen genomlevt det gångna året. Sveriges företag är överlevare, men det är viktigt att nu se till att pålagor, byråkrati och regelverk inte pressar företagen ännu hårdare. – Det finns all anledning till att värna företagen framåt, med ökad förståelse för deras belastning men även den insats de gjort och gör för Sverige fortsätter Sanna Arnfjorden Wadström och lyfter sex viktiga punkter för att bygga upp en ny tillväxt framåt.

– I och med att alla inte får ta del av stödinsatserna så kämpar många små- och medelstora företag med mycket små marginaler. Företagen måste betala sina räkningar, löner, klara löneökningarna, utgifter och hyror. Det gör att innovation och utveckling ofta skjuts på framtiden, säger Sanna. För att gynna en återhämtning behöver vi framåt få igång innovationskraften och tillväxten för de små- och medelstora företagen i Sverige och då behövs följande:

  • Korta handläggningstider för korttidsstöd och andra stödinsatser för snabba utbetalningar.
  • Förenklat regelverk och minskad byråkrati så företagen kan få lägga sin tid på återhämtning och anpassningar till post-Corona.
  • Stöd för att hjälpa den stora mängd företag som riskerar nedläggning att ägarskifta.
  • Korta betaltiderna så de små och medelstora företagen slipper agera bank till storföretagen.
  • Skattelättnader som gynnar de små och medelstora företagen och ger en möjlighet till långsiktig återhämtning och återuppbyggnad.
  • Stödinsatser för att hjälpa de små och medelstora företagen in i digitalisering, omställning och innovation.

Sinfs VD Sanna Arnfjorden Wadström välkomnar förlängningen av stödet:
– Det är också mycket viktigt att stödinsatserna nu når företagen snabbt eftersom likviditeten ofta är en stor utmaning. Den långa väntan på korttidsstödet under vintern och våren har varit en enorm utmaning för många företag med akuta likviditetsproblem. Detta måste snabbas upp. Ju längre krisen går ju mindre kassa finns i de drabbade bolagen och ju viktigare är det att få till snabba insatser, detta för att få en starkare tillväxt hos företagen efter Corona men också för att skapa innovativa nya lösningar i framtidens Sverige.

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk