Ledarskap

Lärdomar från ledarskapseliten

Många av er medlemmar har gett uttryck för upplevelsen att det som chef har varit och är svårnavigerat att brottas med turbulensen kring covid-19 samtidigt som de såväl akuta som långsiktiga klimatförändringarna ska hanteras. Vi kan nu dela med oss av ett antal lärdomar från världens ledare och ekonomiska elit, som har träffats på den årliga internationella konferensen Världsekonomiskt forum (WEF) i Davos.

WEF – den årliga internationella januarikonferensen där ledarskapseliten sätter agendan – har skett online för andra året i rad, av väl kända orsaker. Vid forumet gavs uttryck för tillståndet i världen och vart vi är på väg. Men också ett antal spaningar och lärdomar, som summeras av tidningen Chef. Sinf vill dela dessa intressanta spaningar med er.

Allvädersorganisation

Turbulensen kring covid-19 och de akuta, långsiktiga klimatförändringarna gör klimatet för chefer svårnavigerat. Rekommendationen till företagen är att maximera framtida valmöjligheter genom att utveckla förmågan till anpassning och reducera utsattheten inför oväntade störningar. Det vill säga maximering av framtida valmöjligheter i stället för att jaga det perfekta framgångsreceptet.

Ikigai

Det nya sättet att leda benämns Ikigai, ett japanskt ord som betyder ”anledning att finnas till”. Den uråldriga filosofin kan vara vägen till ett mer nyanserat och värderingsfokuserat ledarskap: lyssna i stället för att prata, öppenhet för nya insikter och lärdomar samt generositet och äkthet i allt man gör. Det handlar om att gagna organisationer genom att ”identifiera den ljuva punkt där personliga passioner och talanger möter det som världen har behov av och är beredd att betala för ”.

– Här har ni som medelstora och mindre företag ofta en stor fördel. I de mindre företagen har man ofta en stark värdegrund med det som ägarna tycker är viktigt, som genomsyrar hela organisationerna. Även när företag växer ser man ofta en stark värdegrund som följer med ägarna, se tex Axfood eller H&M. Det är en oerhörd tillgång idag när många väljer arbetsplats utifrån värdegrunden säger Sinfs vd Sanna Arnfjorden Wadström.  Dessutom har mindre företaget en möjlighet att vara snabbfotade. Det är en enorm tillgång i framtidens företagande, fortsätter Sanna.

Ompröva medarbetarstrategier

Dagens utmaningar innebär en unik möjlighet att forma framtidens arbetsplats. WEF konstaterar att ”människor i allt högra grad vill arbeta för företag som står för sina värderingar och möter individuella behov”. Nyckelorden är tillit, självständighet och individualisering.

Mer regional produktion

Pandemin har gett en försmak av hur klimatförändringarna kan komma att påverka världshandeln. Regionalt samarbete och mer lokal produktion kan öka motståndskraften mot störningar. Det kräver dock omfattande investeringar i digital teknik och annan infrastruktur.

Företagsempati

Empati är det nya sättet att locka och behålla eftertraktade talanger. Konceptet är nära besläktat med emotionell intelligens: förmågan att knyta an till och reglera egna och andras känslor. WEF menar att ”när anställda känner sig lyssnade till, förstådda och omhändertagna blir deras benägenhet att jobba hårt, ta risker och hjälpa andra att lyckas desto större”.

-Det hänger ihop med värdegrunden och viljan att bidra. Här kan man bygga oerhört starka Team, avslutar Sanna Arnfjorden Wadström.

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk