Långa betalningstider – ett ständigt problem för underleverantörerna

28 augusti, 2015

En orolig börs, svårigheter att hitta utbildad arbetskraft och alltjämt stora problem med långa betalningstider. Det är sammanfattningen av Underleverantörsbarometern för andra kvartalet 2015, signerad Svensk Industriförening Sinf.

– Andelen företag som förväntar en ökad orderingång under innevarande kvartal har minskat från 58 procent till 49 procent. 2015 har hittills infriat förväntningarna, men företagarna vågar inte riktigt tro på framtiden. Frågan som sticker ut mest är när regeringen ska ta tag i betalningsvillkoren, säger Anders Ekdahl, VD Sinf.

Marknadsutveckling under 2015 har varit stabil, men utan någon högkonjunkturskänsla. Företagen pekar på behovet av att industrins frågor om betalningsvillkor, arbetsrätt och kompetensförsörjning kommer upp på den politiska agendan. Just dessa tre områden rankar företagen som de viktigaste frågorna för svensk underleverantörsindustri.

– Underleverantörsindustrin vill ha besked från regeringen i en rad viktiga frågor. När kommer exportsatsningar på mindre och medelstora företag i praktiken? Hur ska bristen på utbildad arbetskraft lösas? När kommer krafttag i frågan om de långa betalningstiderna? Just betalningsvillkoren är en ödesfråga för den tillverkande industrin, där man ställde stora förhoppningar till näringsminister Mikael Damberg som i opposition argumenterade för kortare betalningstider, säger Anders Ekdahl.

Sinfs Underleverantörsbarometer görs kvartalsvis bland mindre och medelstora underleverantörer. Barometern för det andra kvartalet 2015 med prognoser om det tredje kvartalet 2015 avslutades den 25 augusti och visar bland annat på följande resultat:

Drygt hälften av underleverantörerna (55 procent) har ökat sin omsättning jämfört med 48 procent föregående kvartal.
49 procent av företagen bedömer att orderingången ökar under tredje kvartalet 2015 vilket kan jämföras med 58 procent inför det andra kvartalet 2015
Andelen underleverantörer som planerar att öka sin personalstyrka under första kvartalet ökar från 18 procent 23 procent. Andelen som planerar att säga upp har ökat från 7 procent till 12 procent.
45 procent av företagen fortsätter att se tillgången till utbildad arbetskraft som ett problem.

I Underleverantörsbarometern mäter Sinf kontinuerligt stämningen bland de mindre och medelstora underleverantörerna till storföretag. Sinf har cirka 1 200 medlemsföretag.

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk