Kurs: Grundläggande arbetsrätt (steg 1)

10 april i Stockholm | 12 april i Göteborg

Under april arrangerar Sinf halvdagskurser i grundläggande arbetsrätt (del 1) i Stockholm och Göteborg. Som chef med personalansvar är det viktigt att du har koll på de arbetsrättsliga reglerna. Denna kurs ger dig den praktiska kunskapen som behövs för att undvika dyra misstag. Del 2 av kursen planeras till hösten 2018.

Vid det första tillfället tar vi lite extra avstamp i bland annat:

• Anställningsformer
• Kollektivavtal
• Lojalitetsplikten mellan arbetsgivare och arbetstagare
• Uppsägning och avsked
• Semesterreglerna
• Övergång av verksamhet med mera

Mer information och anmälan Stockholm>>

Mer information och anmälan Göteborg>>

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk