Kollektivavtal klart mellan Unionen och Livsmedelsföretagen

Avtalet gäller 2023-04-01 – 2025-03-31

Unionen har nu tecknat ett nytt avtal som kommer att gälla under 24 månader fram till och med 2025-03-31

Lön

Löneavtalet på avtalsområdet är ett processlöneavtal med stupstock. Det innebär att i de fall de lokala parterna trots intensionerna i avtalet inte kan enas om lönerna för avtalsperioden, ökas lönesumman för medlemmar i Unionen vid företaget som omfattas av lönerevisionen efter den årliga revisionen med de löneökningar som följer nedan.

Löneökningar

Under avtalsperioden gäller följande procentsatser för löneökningar:

  • 3,9 procent för perioden 2023-04-01 – 2024-03-31
  • 3,1 procent för perioden 2024-04-01 – 2025-03-31
Lägsta löneökning och individgaranti

Om de lokala parterna inte kommer överens om annat, ska lägsta löneökning vara:

  • 700 kr för perioden 2023-04-01 – 2024-03-31
  • 525 kr för perioden 2024-04-01 – 2025-03-31
Lägsta månadslöner

Efter lönerevisionen ska månadslönen för heltidsanställd tjänsteman som fyllt 18 år uppgå till lägst:

  • 21 927 kronor fr.o.m. 2023-04-01
  • 22 607 kronor fr.o.m. 2024-04-01
Flexpension/deltidspension

Överenskommelse har träffats om att utöka avsättningarna till tjänstepensionen inom ramen för flexpension (deltidspension). Under avtalsperioden gör arbetsgivaren en kompletterande avsättning till ITP på ytterligare 0,2 procent för 2023 samt 0,2 procent för 2024 till individens tjänstepension. Det nya sammanlagda värdet av individens kompletterande avsättningar blir därmed 2,6 procent vid avtalsperiodens utgång.

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk