klimat

Ny fond för accelererad klimatomställning

En ny EU-fond för rättvis omställning ska hjälpa län med koldioxidintensiv industri att ställa om sin produktion. Sveriges program för fonden omfattar drygt 2,9 miljarder kronor som ska hjälpa industrier till drastiskt minskade koldioxidutsläpp samtidigt som konkurrenskraften och kompetensen stärkts. Det svenska programmet har godkänts av EU-kommissionen.

FRO är en ny EU-fond som har inrättats inom ramen för EU:s sammanhållningspolitik för programperioden 2021–2027. Fonden är viktigt för att skynda på klimatomställningen och skapa jobb i hela landet. Syftet är att hjälpa län med koldioxidintensiv industri att hantera effekter av omställningen till klimatneutralitet genom att hjälpa koldioxidintensiva industrier att ställa om sin produktion.

Programmet omfattar 2,9 miljarder kronor inklusive nationell medfinansiering och kommer att stödja omställningen av stålindustrin i Norrbotten, metallindustrin i Västerbotten och mineralindustrin på Gotland. Medlen ska bland annat användas till investeringar i ny klimatsmart och resurseffektiv teknik och kompetenshöjning för anställda vid dessa industrier.

Tillväxtverket är förvaltande myndighet och den första utlysningen av medel är öppen till den 15 september.

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk