Inflation,,Tax,,Cash,Flow,And,Another,Financial,Concept.,Financial,Advisor

KI förutspår hög inflationen hela 2023

Enligt Konjunkturinstitutets senaste prognos blir inflationen hög under hela 2023 och det dröjer till andra kvartalet 2024 innan den kommer ner till 2 procent. Riksbanken kommer därför fortsätta med räntehöjningar.

Den svenska ekonomin går in i en lågkonjunktur. Inflationen har varit fortsatt hög under inledningen av 2023 och Riksbanken väntas därför fortsätta på den inslagna vägen med räntehöjningar. Höjningscykeln bedöms vara över i juli då styrräntan ligger på 3,75 procent.

Det har tagit längre tid för inflationen att vända nedåt än vad som tidigare förutsetts. Många av de bakomliggande faktorerna till den höga inflationen är nu på väg att reverseras och den faller därför tillbaka framöver. Inflationen exklusive energi förblir hög under hela 2023 och det dröjer till Q2 2023 innan den kommer ner till 2 procent.

Konjunkturinstitutets prognos är att Riksbanken inleder en serie av räntesänkningar i början av nästa år för att stimulera efterfrågan i ekonomi. Men det dröjer till 2023 innan konjunkturen tydligt vänder uppåt och lågkonjunkturen bedöms vara över först 2026.

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk