Karensavdrag istället för karensdag

Karensdagen som den ser ut idag försvinner och kommer ersättas med ett karensavdrag på 20 procent av en genomsnittlig veckoersättning. Syftet är att det ska bli mer rättvist för bland annat de som arbetar obekväma arbetstider såsom sjuksköterskor, poliser och räddningstjänstpersonal.

Dessa arbetsgrupper har via karensdagen kunnat få ett relativt stort löneavdrag, eftersom det inte finns någon begränsning på hur lång eller kort en karensdag kan vara. Karensavdrag är alltså inte kopplat till den första dagen i sjuklöneperioden, utan är alltid 20 procent av en genomsnittlig veckoersättning som den anställde har.

Förändringen innebär att den som blir sjuk får sjuklön från första dagen i sjuklöneperioden. Från sjuklönen gör man sedan ett karensavdrag som uppgår till 20 procent av en genomsnittlig veckoersättning i form av sjuklön. Karensavdraget är detsamma oavsett när sjukfrånvaron inträffar eller hur mycket den anställde skulle ha arbetat den första sjukfrånvarodagen.

De nya reglerna träder i kraft den 1 januari 2019 med vissa övergångsregler, och gäller nya sjuklöneperioder som inleds från ikraftträdandet.

Värt att nämna är att beräkningen av karensavdrag ska bestämmas i kollektivavtal för att kunna passa olika yrkesgrupper. Det innebär att ett införande kan ske först efter förhandlingar om detta skett. I skrivande stund förhandlas formuleringarna i kollektivavtalet och vi återkommer snarast möjligt med information om beräkningsgrunden i kollektivavtalen. Det troliga är att inga större skillnader kommer göras i kollektivavtalen utan att tillämpningen kommer att ligga i linje med lagens 20 procent av genomsnittlig arbetsvecka.

Sinf är en oberoende arbetsgivarorganisation som organiserar små och medelstora industri- och tjänsteföretag, med eller utan kollektivavtal. Om du inte är medlem och vill ha svar på fler frågor eller titta på juridikbanken – bli medlem!

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk