Kapitalbrist kan bli en bromskloss

PRESSMEDDELANDE
​​​​​​​7 februari 2017

Det går bra nu.

Svenska underleverantörer redovisar ett bättre slut på 2016 och en bättre början på 2017 än förväntat. Detta enligt Underleverantörsbarometern som idag presenteras av Svensk Industriförening Sinf. Ändå höjs ett varningens finger.

– Visst finns det tillväxt och jobb i de mindre och medelstora företagen. Vad entreprenörerna behöver nu är kapital för att finansiera sina kunder och det uppstår problem när bankerna inte vill ta någon risk. Bristen på kapital riskerar helt enkelt att bli en bromskloss för den positiva utvecklingen och detta måste vi finna en lösning på, menar Anders Ekdahl, VD Svensk Industriförening Sinf.

Tillsammans med de positiva siffrorna är ökade anställningsplaner den kanske viktigaste indikatorn i Underleverantörsbarometern som alltså idag presenteras. Undersökningen som gjorts varje kvartal sedan 2007 firar 10 år och fungerar som en temperaturtagare på underleverantörsindustrin.

– Underleverantörernas syn på konjunkturutvecklingen är betydligt mer positiv nu än för tre månader sedan. Sex av tio ökade sin omsättning i fjärde kvartalet 2016 och mer än hälften tror på en fortsatt ökning. Därtill planerar 35 procent av företagen att anställa jämfört med 21 procent i november. Den personal som söks i första hand är produktionspersonal samt marknadsförare och säljare. Behovet av dessa personalgrupper vittnar om tillväxtambitioner i företagen, säger Anders Ekdahl.

De mindre och medelstora företagens förutsättningar påverkas till stor del av politiska beslut; frågor som betalningstider, tillgången till kapital samt beskattning kan hanteras nationellt för att stärka konkurrenskraften internationellt. Svensk industri är exportberoende, är ryggraden i den svenska exporten och en förutsättning för många tjänstebranscher.

– Tillväxten och jobben finns i de mindre och medelstora företagen. Därför är det bra att näringsminister Mikael Damberg tagit frågan om betalningstider på allvar och att en dialog om bankernas utlåning påbörjats. Men förändra inte 3:12 reglerna så att de blir ännu krångligare och ger sämre möjligheter till utdelningar. Entreprenörerna behöver kapital när de finansierar sina kunder och bankerna inte vill ta någon risk alls, menar Anders Ekdahl.

Ytterligare fakta från Underleverantörsbarometern:

Mer än hälften av underleverantörerna (59 procent) har ökat sin omsättning tredje kvartalet 2016 jämfört med 45 procent föregående kvartal.
55 procent av företagen bedömer att orderingången ökar under första kvartalet 2017 vilket kan jämföras med 45 procent inför det fjärde kvartalet 2016.
53 procent av företagen ser tillgången på utbildad arbetskraft som ett problem. Detta att jämföra med 49 procent i förra underleverantörsbarometern.
Andelen underleverantörer som planerar att öka sin personalstyrka under första kvartalet ökar från 21 procent till 35 procent. Andelen som planerar att säga upp har ökat från 7 procent till 8 procent.

I Underleverantörsbarometern mäter Sinf kontinuerligt stämningen bland de mindre och medelstora underleverantörerna till storföretag. Sinf har cirka 1 200 medlemsföretag.

För mer information och för att få flera fakta från Underleverantörsbarometern, vänligen kontakta: Anders Ekdahl, VD för Svensk Industriförening Sinf, telefon 070-759 62 19.

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk