Jan Rudblad – Att få agera som en företagsdoktor med problem som skall ”botas” är oerhört utvecklande

Jan Rudblad är chefsjurist hos oss på Svensk Industriförening, Sinf. Jan har jobbat på Sinf sedan 1977 han är ”veteran” och känner till Sinfs historia bäst. Med hjälp av tre frågor får vi chansen att lära känna chefsjuristen lite bättre.

Hej Jan

Du har jobbat på Sinf sedan 1977, vad är det som gör att du fortfarande brinner för verksamheten?

Frågan är bra ställd men inte så svår att svara på. Förmånen att ha entreprenörer som sina ”klienter” är en ynnest, få förunnat, att få agera som en företagsdoktor med såväl små som stora problem som skall ”botas” är oerhört utvecklande.

Den stora variation av arbetsuppgifter inom affärsjuridik, arbetsrätt, kollektivavtal, förhandlingar, branschfrågor med mera gör att ingen dag blir den andra lik. Sedan finns det naturligtvis lite av en mission nämligen att söka förbättra villkoren för de mindre och medelstora företagen som i såväl lagstiftning som annan reglering såväl arbetsrättsligt som skattemässigt blir styvmoderligt behandlade av såväl statsmakten som av fackföreningar.

Har det varit skillnad på de juridiska frågorna nu och då?

Man kan väl uttrycka sig på så sätt att de affärsjuriska frågorna har ökat markant under senare år. Det verkar som om det gamla ”handslaget” inte längre accepteras utan det mesta skall regleras i någon form av avtal. En utveckling som naturligtvis är mycket positiv. Man skall skriva avtal medan man är sams så vet man vad som gäller när man senare kanske inte är överens.

Arbetsrätten har ändrats på så vis att många företag idag klarar av de lokala förhandlingarna bättre. De fackliga organisationerna har fått en ökat förståelse för företagandet och de mindre och medelstora företagens situation ”klasskampen” har tonats ner en del. Sinfs blanketter när det gäller de olika momenten inom arbetsrätten på www.sinf.se gör att företagen undviker de formella fel som tidigare var vanligt förekommande. Sinf används idag av många på det sätt det en gång var tänkt nämligen att vara VD och ledningens bollplank när de ställs inför ett problem.

Slutligen har du något tips eller råd som du vill dela med dig till företagen?

Skriv avtal om det man kommit överens med motparten om. Det är alltid bättre att i ett avtal medvetandegöra för sig själv och för motparten vad man de facto träffat överenskommelse om. Gör man det konsekvent undviker man onödiga dyra tvister som endast ombuden tjänar pengar på.

När det gäller den arbetsrättsliga delen skall man i görligaste mån hålla en bra relation med sin fackliga motpart. Det är bättre att MBL förhandla en gång för mycket än en gång för lite. Det brukar löna sig i längden – en god relation gör att man normalt får en kortare väg dit man vill komma.

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk