Industrin ratar exportfrämjarna

Svenska underleverantörer vägrar konsekvent att ta emot exportfrämjande insatser. Trots ökad kännedom och synlighet talar siffrorna i Exportenkäten 2018 sitt tydliga språk; exportfrämjarna når inte fram med sina erbjudanden – och företagen är inte mottagliga

 • Detta är en olycklig fråga vi inte längre kan blunda för. Nu måste vi börja vända på alla stenar för att hitta rätt modeller och det gäller såväl företag som främjare, säger Joakim Norlén, VD Svensk Industriförening Sinf.

Idag presenterar Svensk Industriförening Sinf och mässarrangören Elmia den årliga Exportenkäten i samband med Elmia Subcontractor i Jönköping; norra Europas  största underleverantörsmässa. Enkäten, som görs för tionde året,  tar upp de senaste trenderna och ger bland annat inblick i vilka länder som företagen finner mest intressanta att exportera till, men också vilka insatser man föredrar för att ta plats på internationella marknader. De statliga exportfrämjarna står inte högt i kurs.

Enkäten visar att kännedomen om främjarnas och deras riktade aktiviteter ökar, men på frågan ”har du någon gång använt dig av följande exportfrämjare?” var svaret ”aldrig” det i särklass mest frekventa i enkäten:

 • Business Sweden, 61 procent (68 procent 2017)
 • Exportkreditnämnden, 87 procent (93 procent 2017)
 • Enterprise Europe Network (EEN), 89 procent (96 procent 2017)
 • Almis Exportlån, 94 procent (92 procent 2017)
 • Swedfund, 96 procent (98 procent 2017)
 • Svensk Exportkredit, 98 procent (98 procent 2017)

  – Delvis beror det på mängden aktörer. Bruset blir för stort. Därför har det under året i hela landet lanserats nätverk för Regional exportsamverkan. Det ska öka kännedomen om aktörerna och göra det lättare för företagen att nå rätt främjare med rätt kompetens, säger Robert Wickman, regionansvarig på EKN.

Carola Öberg, projektledare Science Park Innovation Runway, menar att en förflyttning från nuläge till exportläge med framgångsrika affärer krävs att företaget också får hjälp med insikt om behov och marknad i sin specifika bransch:

 • Det krävs omvärldsanalyser så att man kan skapa kundvärden och allokera resurser, allt från språk och kommunikation, kvalitetstänk och tillgänglighet till engagemang, kunskap, investeringar, tålamod och tid för långsiktighet. Vem är pilot för exportresan? Ansvarig för affärsområde, kanske en avknoppning eller varför inte i samverkan med andra företag?

Joakim Norlén tycker att det är positivt att kännedomen ökar, men menar samtidigt att företagen måste tänka långsiktigt och att de går miste om värdefull erfarenhet och kunskap:

 • Många använder sig idag av befintliga kontakter och ser dessa som en trygghet, men för att nå högre mål i sin internationalisering och inte minst kvalitetssäkra de befintliga satsningarna måste man ta främjarnas till hjälp. Det är jag övertygad om, säger Joakim Norlén.

För mer information och för att få flera fakta från Exportenkäten, vänligen kontakta:

Joakim Norlén, VD Svensk Industriförening Sinf, 070 – 683 89 28

Peter Bergh, Civilekonom Svensk Industriförening Sinf, 070 – 856 99 69

Jessica Seeger, Kommunikationsansvarig Svensk Industriförening Sinf, 070 – 856 99 46

 

Senaste nytt

 • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk