Industrin: ”Det råder brist på kompetent arbetskraft”

Pressmeddelande 20160202

Stabila svenska underleverantörer vill anställa personal – men upplever samtidigt en brist på kvalificerad arbetskraft. Så kan man sammanfatta resultatet av Underleverantörsbarometern som idag presenteras av Svensk Industriförening Sinf.
– Steg för steg har de mindre och medelstora industrierna stärkt sina positioner. Bland annat genom offensivare marknadsarbete, ökad automation, och ständiga effektivitetsförbättringar. De behöver utbildad personal till sina arbetsplatser, men tyvärr är det en bristvara i Sverige just nu, säger Anders Ekdahl, vd Sinf.

45 procent av underleverantörerna i undersökningen anger att de förväntar en ökad orderingång i första kvartalet. Det är 2 procentenheter färre än föregående kvartal, men andelen som förväntar en minskning har sjunkit från 23 procent till 17 procent. Med andra ord är fler företag stabilare i sina roller.

– Svenska företag har blivit bättre på att hitta kontinuitet och blivit stabilare. Därtill har de stärkts av att industrin finns på näringslivsagendan igen. Industri 4.0, produktion som kommer tillbaka till Sverige och strategier från regeringen om både export- och nyindustrialisering betyder mycket, säger Anders Ekdahl.

27 procent anger i undersökningen att de planerar att anställa jämfört med 16 procent i föregående kvartal. 44 procent tror på en konjunkturuppgång, medan 22 procent tror på en nedgång.

– Även om barometern inte pekar på en tydlig uppgång, är flera indikatorer intressanta. Allt fler upplever alltså brist på utbildad arbetskraft. Kapacitetsutnyttjandet ökar, liksom att andelen företag som planerar att anställa ökar, då främst produktionspersonal, säger Anders Ekdahl, VD Sinf.

För att underlätta anställningar inom industrin vill 32 procent ha ett lärlingssystem. Näst högst på önskelistan ligger lättnader i arbetsrätten samt lägre arbetsgivaravgifter för medarbetare under 26 år med 23 procent vardera.

Sinfs Underleverantörsbarometer görs kvartalsvis bland mindre och medelstora underleverantörer. Barometern för det fjärde kvartalet 2015 med prognoser om det första kvartalet 2016 avslutades den 31 januari och visar bland annat på följande resultat:

• 51 procent av företagen ser tillgången på utbildad arbetskraft som ett problem. Detta att jämföra med 43 procent i förra underleverantörsbarometern. En anmärkningsvärd skillnad.
• Hälften av underleverantörerna (50 procent) har ökat sin omsättning sista kvartalet 2015 jämfört med 43 procent föregående kvartal.
• 45 procent av företagen bedömer att orderingången ökar under första kvartalet 2016 vilket kan jämföras med 47 procent inför det fjärde kvartalet 2015
• Andelen underleverantörer som planerar att öka sin personalstyrka under första kvartalet ökar från 16 procent till 27 procent. Andelen som planerar att säga upp har minskat från 16 procent till 6 procent.

I Underleverantörsbarometern mäter Sinf kontinuerligt stämningen bland de mindre och medelstora underleverantörerna till storföretag. Sinf har cirka 1 200 medlemsföretag.

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk