korttidspermittering

Har en företagare ångerrätt efter att ha ingått avtal med en telefonförsäljare?

Vid telefonförsäljning så ingår du ett avtal på distans och har enligt distansavtalslagen en rätt att ångra ditt avtal inom 14 dagar från det att avtalet ingicks, i det fall du är en konsument. Sedan 2018 krävs dessutom att konsumenten accepterat företagets erbjudande om avtal skriftligen. Utan den skriftliga accepten är avtalet inte giltigt.

Det är dock värre för företagare då en näringsidkare inte har samma skydd som privatkonsumenter när det gäller telefonförsäljning. Ingen ångerrätt gäller därmed på avtal som tecknats på distans. Det finns inte heller något krav på att det måste finnas en skriftlig bekräftelse vid avtal som ingås över telefon med en näringsidkare.

Konstigt kan tyckas men ett stort steg är dock att om säljaren säljer telefonabonnemang så ska konsumentreglerna om distansavtal även gälla för en enskild näringsidkare i det fall telekomföretaget är ansluten till Telekområdgivarnas uppförandekoder, men det är enda undantaget.
Läs mer hos Telekområdgivarna.

Så var därför försiktig med vilka erbjudanden som du tackar ja till när en telefonförsäljare ringer till dig och kontakta oss om du har frågor om avtal.

Sinf är en oberoende arbetsgivarorganisation som organiserar små och medelstora industri- och tjänsteföretag, med eller utan kollektivavtal. Om du inte är medlem och vill ha svar på fler frågor eller titta på juridikbanken – bli medlem!

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk