Hållbart företagande – har du dokumenten på plats?

Hållbarhet är ett begrepp som vi hör om ofta. Det ställs högre krav på hållbart företagande och det är av allt större vikt att företag tar ansvar för den egna verksamhetens påverkan på samhället. För en del företag är hållbarhetsarbetet särskilt viktigt eftersom det för dessa finns ett lagstadgat krav att upprätta t ex. en hållbarhetsredovisning.

Allt fler aktörer ställer krav på att företagen agerar hållbart och klimatsmart. För företag kan det alltså vara en konkurrensfördel att verka för en klimatvänligare verksamhet. Kunderna vill veta om ni är ett hållbart alternativ och medarbetarna vill veta vilka ansträngningar ni gör. Leverantörer, samarbetspartners, aktieägare och allmänheten kan också vara intresserade av hur ni jobbar med hållbarhet. En målbild för en klimatvänligare verksamhet visar ni genom att upprätta ett måldokument för en klimatvänligare verksamhet.

En hållbarhetspolicy syftar till att beskriva hur hållbarhetsarbetet ska bedrivas i verksamheten och vilka värderingar verksamheten står för. Hållbarhetsarbetet ska ha en tydlig koppling till affärsverksamheten och de värdeskapande processerna inom företaget. Hållbarbetsarbetet kan exempelvis beskriva hur företaget ser på samt arbetar med frågor gällande ekonomiskt ansvar, miljöansvar, samhällsansvar, lagstiftningsansvar, leverantörsansvar och arbetsgivaransvar

När du bedriver ett hållbarhetsarbete finns det ett antal intressenter som du ska rikta ditt arbete i förhållande till. För var och en av intressenterna finns det i sin tur olika hållbarhetsfrågor som är centrala att ta ställning till. En hållbarhetskartläggning hjälper dig att få koll på vilka intressenter som är relevanta för dig och vilka hållbarhetsfrågor som ni behöver se över.

Behöver du hjälp med dokumenten har frågor eller vill engagera dig i vårt arbete kring hållbart företagande kontakta Sinfs jurist Jennie Nilsson, jennie.nilsson@sinf.se, 076-541 41 94.

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk