Gällande arbetstagares integritet på arbetsplatsen

En ny dom från Europadomstolen förbjuder arbetsgivare att utan rimlig anledning bevaka anställdas mejlkonton. Den kan också göra det svårare att tvinga anställda till annan integritetskränkande kontroll, som upprepade drogtester.

Europadomstolen för mänskliga rättigheter slår fast att även om en arbetsgivare har rätt att begränsa internetanvändning på arbetstid så kan den inte helt förbjuda privata kontakter. Domstolen understryker vikten av en avvägning mellan arbetsgivarens intressen och arbetstagarens integritet.

Bakgrunden är fallet med en försäljningsansvarig rumänsk ingenjör, Bogdan Barbulescu, som för tio år sedan sades upp efter att ha använt sin jobbmejl för att skicka meddelanden till sin fästmö och till sin bror. Det var ett Yahoo Messenger-konto som arbetsgivaren bett honom starta för att svara på kundernas frågor. Arbetsgivaren läste alla de anställdas inlägg, och tog fram en utskrift på 45 sidor över all Barbulescus elektroniska kommunikation en julivecka. En del av det personliga och delvis intima meddelanden till brodern och fästmön. Mannen bestred övervakningen och uppsägningen i rumänsk domstol, som dock i två instanser gick på arbetsgivarens linje. Men när Barbulescu tog sitt fall till Europadomstolen fick det rumänska rättsväsendet bakläxa. Europadomstolen slog nyligen i år fast att den rumänska staten inte hade skyddat den anställdes integritet tillräckligt, och att den därmed hade brutit mot artikel 8 i Europakonventionen om mänskliga rättigheter.

Arbetsgivare får förstås begränsa användningen av internet på jobbet, men kan inte helt förbjuda privata kontakter. Företaget hade – enligt Europadomstolen – kunnat tillvarata sina affärsintressen på ett för den anställde mindre ingripande och integritetskränkande sätt. Som anställd behöver man kunna kommunicera med familjen även på arbetstid, utan att arbetsgivaren ska ha rätt att ta del av det. Det är inte tillåtet att helt förbjuda privata sociala kontakter på jobbet.

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk