Frukostseminarium om arbetsmiljö

Frukostseminarium om arbetsmiljö – 16 november på Elmia Subcontractor

Anna Winblad von Walter, bolagsjurist på Sinf, håller ett föredrag om arbetsmiljö. SAM (systematiskt arbetsmiljöarbete) innebär höga krav på dig som arbetsgivare. Du ska undersöka, genomföra och följa upp verksamheten för att förebygga olyckor och ohälsa. Under morgonen går vi igenom vilka nyheterna och förändringarna är, samt ger tips och vägledning kring hur du ska hantera din organisatoriska och sociala arbetsmiljö.

Programpunkter

AFS 2001:1 (systematiskt arbetsmiljöarbete)
Vad är egentligen organisatorisk respektive social arbetsmiljö – begrepp som är centrala i AFS 2015:4?
Vilket ansvar har de anställda för att bidra till en god arbetsmiljö?
Vad kan du som arbetsgivare göra, rent konkret, för att förebygga ohälsa på arbetsplatsen?
Sinfs mallar och verktyg
Inför arbetsmiljöinspektion
Böter, straff och sanktionsavgifter
Arbetsmiljödomar

Tid
Torsdag den 16 november kl 8:00 – 10:00. Frukost serveras från 7:30.

Plats
Konferensrum 14, Elmia Kongress- & Konserthus

Anmälan
Anmäl dig till seminariet senast den 14 november
Till anmälan>>

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk