Electricity,Transmission,Pylon,Silhouetted,Against,Blue,Sky,At,Dusk

Förslag om regler för elstöd till företag

Regeringen har tagit nästa steg för att få elstödet på plats, med ett förslag om vissa regler som behövs för att Skatteverket ska kunna handlägga elstöd till företag.

I regeringens proposition föreslås bland annat regler om hantering av stödet på skattekontot, återkrav av felaktigt utbetalt stöd och lagring av vissa uppgifter som krävs för handläggningen. Reglerna föreslås träda i kraft den 8 maj 2023.

Om Europeiska kommissionen godkänner statsstödsansökan ska företag och organisationer kunna ansöka om stöd från och med den 30 maj 2023.

Regeringen har tidigare remitterat två förslag avseende elstödet till företag, ett från Klimat- och näringslivsdepartementet som rör förutsättningarna för stöd och ett från Finans­departementet som rör Skatteverkets hantering av stödet. Samtidigt som förutsättningarna för stödet har anmälts till Europeiska kommissionen enligt statsstödsreglerna har Finansdepartementets förslag om förfarandefrågor remitterats till Lagrådet.

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk