Försäkringsfrågor kopplade till coronaviruset

Försäkringsfrågor kopplade till coronaviruset

Information från Sinfs försäkringspartner Säkra Stenstaden

Vad ersätter min företagsförsäkring?

En företagsförsäkring gäller i grunden företagets egendom, ansvar och avbrott m.m. Kravet är oftast att skadan ska vara plötslig och oförutsedd.

Alla bolags försäkringsvillkor är olika och det är svårt att svara hur de olika försäkringsbolagen ersätter, men generellt, finns inget skydd för mänskligt virus. Detta gäller även vid kund och leverantörsavbrott.  Om man tappar affär på grund av coronaviruset så finns det alltså inget skydd.

Tjänsteresor

Den börjar gälla från det att du påbörjar ditt tjänsteuppdrag/resa och slutar att gälla när du återvänder. Tjänstereseförsäkringen gäller inte i områden/länder där UD avråder från inresa. 

Skulle man drabbas av viruset under en tjänsteresa i områden/länder där UD inte avråder från inresa gäller försäkringen på samma vis såsom akut sjukdom med läkarvård/sjukhusvård. 

Befinner man sig i ett område som blir ”riskområde” efter ankomsten till området ska den försäkrade kontakta försäkringsgivaren för eventuell evakuering från platsen. 

Om man vill avboka tidigare bokad resa till ett land/område som UD sen avråder från att resa till så ska man i första hand försöka avboka/omboka via flygbolaget. Om man har avbeställningsskydd i sin tjänstereseförsäkring så återbetalar försäkringsgivaren endast de kostnader som inte blir återbetalda av flygbolaget/researrangören. 

Försäkringen omfattar inte kostnader till följd av den försäkrades oro. 

Om en person blir smittad av coronaviruset här i Sverige så hamnar den personen i karantän. Det finns inget skydd i företagsförsäkringen för denna händelse. 

Säkra uppmanar kunder att hålla sig uppdaterade på följande hemsidor:
UD
Folkhälsomyndigheten

 

Sinfs samlade information om coronaviruset för dig som arbetsgivare

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk