fordonsförsäkring

Förmånsbil snart ännu dyrare

Om knappt två veckor väntas riksdagen klubba igenom det tredje beslutet i år som gör förmånsbil dyrare, skriver Dagens Industri. Ökningen av förmånsvärdet räknas bli 2000 kronor på ett halvår.

Den 1 januari i år slopades den tillfälliga nedsättningen för elbilar, laddhybrider och gasbilar till en kostnad om upp till 10 000 kronor mer om året för den som kör en miljöbil. Den 1 april ändrades bonus malus-systemet för att gynna elbilar och straffa övriga bilar med högre fordonsskatt.

Det nya och tredje förslaget kommer att innebära att nyregistrerade förmånsbilar blir ytterligare 25 procent dyrare i genomsnitt för föraren från och med den 1 juli. Regeringens beräkningar visar att höjningen blir störst för bilar som kostar mellan 250.000 och 350.000 kronor, med en ökning om cirka 30 procent. Förändringen avses jämna ut de ekonomiska skillnaderna mellan tjänstebil och privatägd bil.

Nu fruktar branschen att omställningen till en fossilfri bilflotta kommer att ta längre tid, det är ju förmånsbilarna som driver utvecklingen. Elbilar har blivit mest populära att leasa och ett företag uppger att förarna får en höjning på mellan 15-35 procent. Det finns en oro att tjänstebilen börjar ses som en oförutsägbar kostnad, eftersom det är svårt att förutspå regler som staten ändrar.

Många efterlyser också en mer långsiktig plan för förmånsbilar istället för de tvära politiska kasten. De anser det också förvånande att den största skattehöjningen inte ligger på riktigt dyra bilar, de bilarna får istället en sänkning med 10 procent.

Även Skatteverket har varit kritiska och skriver i sitt remissvar att förändringen bör senareläggas för att undvika skilda värderingsregler under samma år och ge arbetsgivare mer tid att anpassa sig.

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk