Magnus Lindström, chefsförhandlare, Sinf

Förlängt kollektivavtal med ledarna

Sinf och Ledarna har kommit överens om att förlänga nuvarande kollektivavtal tills vidare. Avtalet är som tidigare ett sifferlöst avtal vilket innebär att lönebildningen sker lokalt i företagen och lönesättningen ska vara individuell och differentierad.

Det finns därför inga givna lönerevisonsdatum eller givna procentsatser att förhålla sig till utan lönesättning och löneutveckling ska kopplas till företagets verksamhet och förutsättningar, där produktivitetsutveckling och medarbetarnas bidrag beaktas.

I samband med avtalsförhandlingarna har vi som parter sett över texterna i avtalet och uppdaterat dessa utifrån nya förutsättningar i lagstiftning med mera. Vi har också valt att förenkla arbetstidsreglerna genom att föra in dessa på ett och samma ställe i avtalet istället för som idag då vi haft bestämmelser både i avtalet och den särskilda arbetstidsbilagan. Begränsningsperioden för beräkning av den genomsnittliga arbetstiden är numera sex månader.

Parterna är också överens om ytterligare avsättning till den så kallade flexpensionen (delpension). Premien kommer att öka med ytterligare 0,2 procent från och med den 1 april 2024. Den totala avgiften kommer därefter att vara 1,8 procent.

Omställningsförsäkring

Som vi tidigare informerat om upphörde den sedan tidigare gällande omställningsförsäkringen TRS att gälla från och med årsskiftet. Sinf och Ledarna har nu kommit överens om att se över förutsättningarna för att anställda, med samma villkor och avgifter som för övriga arbetsgivare inom det privata näringslivet, ska kunna omfattas av en motsvarande försäkring.  Vi återkommer om detta så snart vi har ett nytt omställningsavtal på plats.

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk