FamiljeföretagNB

Familjeföretagen kan bli den stora räddaren av svensk ekonomi

55 procent av Sveriges företag är familjeföretag och de sysselsätter halva den privata sektorn. En ny rapport från Institutet för Näringslivsforskning, IFN visar att familjeföretagen utgör en långsiktig konjunkturstabiliserande kraft för näringslivet. Samtidigt riskerar över hälften av Sveriges familjeföretag att försvinna då ägarna nu börjar bli till åren. Därmed riskeras hundratusentals svenska arbetstillfällen.

Enligt Institutet för Näringslivsforskning, IFN, bygger en stark svensk ekonomi på en mångfald av företag. Familjeföretagen uppges ha en särskild roll som en konjunkturstabiliserande kraft i den svenska ekonomin genom sin höga motståndskraft. De är helt enkelt mer motståndskraftiga i svåra tider.

Det här är något som Sanna Arnfjorden Wadström, vd på arbetsgivarorganisationen Sinf, kan bekräfta. Hon lyfter ytterligare en studie som visar att 77 procent av regionens småföretag med ökad tillväxt är just familjeföretag. Studien från institutionen för entreprenörskap på Högskolan i Skövde visar dessutom har familjeföretagen stått för 40% av sysselsättningsökningen under 2000-talet.

– Trots att familjeföretag utgör en stor del av Sveriges företag har deras speciella förmåga att skapa motståndskraft i näringslivet inte uppmärksammats nämnvärt. Nu när Sverige hamnar i kris på kris och många företags framtid står på spel är det viktigt att värdera den styrka familjeföretagen tillför den svenska ekonomin, säger Sanna Arnfjorden Wadström.

-Familjeföretagen kännetecknas ofta av en stark lojalitet mellan medarbetare och ledning. Lojalitet är en styrka i kristider då man gemensamt måste arbeta hårt för att klara sig igenom krisen. Under kriser gör familjeägda företag ofta allt för att behålla sina medarbetare. Det skapar engagemang hos personalen och långsiktig trygghet för alla, fortsätter Sanna Arnfjorden Wadström.

Familjeföretag är vanliga på underleverantörssidan där många startats på mindre orter ute i landet. Verksamheterna har ofta stor betydelse för närområdet. I många fall kan företaget funnits på orten under lång tid och där skapat arbetstillfällen, förfinat produktion och byggt upp ovärderlig kunskap.

18 procent av företagen som nu är aktuella för ett ägarskifte beräknas skiftas inom familjen. Inom underleverantörssektorn där arbetsgivarorganisationen Sinf stöttat med ägaskiftesstöd till bland annat familjeföretagen ser siffrorna bättre ut, 28 procent uppger att de vill skifta till en familjemedlem.

– Det är av största vikt att ge ett gott stöd till familjeföretag så de gör välplanerade generationsskiften. Ett ägarskifte är det vanligaste startskottet för en ökad tillväxt av redan väl fungerande verksamheter. Med fler lyckade ägarskiften skapar vi mer stabilitet och bättre svensk tillväxt, menar Sanna Arnfjorden Wadström som ansvarar för det riksomfattande projektet Ägarskifta Sverige, ett projektet som fått förtroende från Tillväxtverket att hjälpa små och medelstora företag, varav många familjeägda att komma igång och planera sitt framtida ägarskifte.

– Vi vet att många familjeföretag har stor potential. Samtidigt vet vi att ägarskiften inom familjer tenderar att dra ut på tiden. Utdragna processer kan skapa slitningar inom familjerna och därmed riskera att stjälpa familjeägandet. Därför är tidigt planerade ägarskiften med rätt struktur och kompetent stöd ofta helt avgörande. Konjunkturinstitutet kom fram till att Sverige utan befintliga familjeföretag skulle ha haft 40 000 färre anställda bara under senare år. Kan vi genom rätt stöd framöver fördubbla antalet lyckade ägarskiften kan vi rädda hundratusentals arbetstillfällen avslutar Sanna Arnfjorden Wadström.

Fakta:

Vad är det då som gör familjeföretag så motståndskraftiga?

  1. De arbetar mot mål som balanserar vinstmaximering och långsiktig kontroll.
  2. Undviker i större utsträckning att avveckla sin verksamhet under kriser.
  3. Har en annan syn på stabilitet som gör att de tar mindre risker.
  4. Mindre benägna att säga upp personal vilket ger tryggare anställningar under kristider.

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk