Ekonomiskt stöd till lokalhyresgäster

Ekonomiskt stöd till lokalhyresgäster

Hur är det tänkt att fungera och vilka branscher omfattas?

Utsatta företag kan få hyresrabatt enligt nytt förslag från regeringen och med anledning av coronakrisen. Regeringen har kommunicerat att man inför hyresrabatter för utsatta branscher under perioden 1 april till och med den 30 juni 2020.

De branscher som omfattas av möjligheten till att ansöka om stödet är främst hotell- och restaurangbranschen, butiker med flera. Regeringen har förtydligat detta genom att lista en förteckning efter SNI-kod.

För att få ta del av rabatten förhandlar du om detta med din hyresvärd, som sänker hyran. Det kan du göra omgående. Det är sedan hyresvärden som ansöker om stödet till länsstyrelsen i efterhand via en tjänst hos Boverket och får det utbetalat. Stödet kan sökas från och med den 1 juli 2020 till och med den 31 augusti 2020. Stödet ska enligt regeringen betalas ut till hyresvärden så fort länsstyrelsen tagit beslut i ärendet och staten kan stå för 50 procent av hyresnedsättningen, på upp till 50 procent av hyran.

Så här ser förutsättningarna för att kunna söka stödet ut:

  • Ett avtal om hyra av lokal har tecknats med en hyresgäst i utsatt bransch senast den 1 mars 2020.
  • Hyresgästen som anges i avtalet ska ha hyrt lokalen under perioden 1 april till och med den 30 juni 2020.
  • Avtalet om rabatt på lokalhyra ska ha tecknats mellan hyresvärden och hyresgästen senast den 30 juni 2020 och rabatten ska gälla under perioden 1 april till och med den 30 juni 2020.
  • I avtalet ska den nya hyran understiga det fasta belopp som skulle ha betalats under samma period (enligt det hyresavtal som gällde 1 mars 2020) och i övrigt ska villkoren vara oförändrade.

Tips till er som omfattas av stödet och till er som är hyresvärdar med hyresgäster som omfattas är att delta i Boverkets kostnadsfria webbinarium 15 maj kl. 14-15, för att få mer information om regler kring detta.

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk