Bilagor remissvar betaltider

Svaret bör lämnas i två versioner: den ena i ett bearbetningsbart format (t.ex. Word), den andra i ett format (t.ex. pdf) som följer tillgänglighetskraven enligt lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service. Remissinstansens namn ska anges i namnet på respektive dokument.

Skicka yttrandet till:
Justitiedepartementet Louise Berkelius Regeringskansliet 103 33 Stockholm
Epost: ju.L2@regeringskansliet.seju.remissvar@regeringskansliet.se

Remissvar mall 1

Remissvar mall 2

Remissvar från Sinf

 

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk