sinf arbetsgivarorganisation

Bättre mobiltäckning i hela landet

Post- och telestyrelsen (PTS) har uppdragits att främja mobiltäckning i hela landet. Regeringens beslut innehåller tre deluppdrag.

Det första deluppdraget innebär att PTS ska analysera behovet av stöd för åtgärder som ger tillgång till telefoni och funktionell tillgång till internet. PTS ska särskilt utreda om de beloppsgränser som gäller för statens stöd för sådana åtgärder, bör förändras. Om beloppsgränserna inte bedöms relevanta ska PTS föreslå nya nivåer samt redogöra för skälen för detta.

Det andra deluppdraget innebär att PTS ska informera konsumenter om åtgärder som en konsument själv kan vidta för att förbättra sin mobiltäckning.

Det tredje och sista deluppdraget innebär att PTS ska göra stickprovsmätningar från operatörernas mobiltäckningskartor.

Ett stöd till privatpersoner och företag som ska ge telefoni och internet på minst 10 Mbit/s infördes 2018. Att slutanvändare ska kunna ha tillgång till det, framgår av lagen av elektronisk kommunikation. Stödet administreras av PTS och ges för uppkoppling till en fast nätanslutningspunkt i privatpersoners stadigvarande bostäder och i företags fasta verksamhetsställen, om sådan tillgång saknas. Stöd kan lämnas för den del av kostnaden som överstiger 5 000 kronor och upp till 400 000 kronor.

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk