Close-up,Of,A,Businessperson's,Hand,Calculating,Invoice,At,Workplace

Anstånd förlängs i extra ändringsbudget

Regeringen aviserar en extra ändringsbudget med förslag om förlängd tid för skatteanstånd som beviljats under pandemin. Det innebär att de skatteanstånd som skulle upphört våren 2022 i stället ska vara återbetalda senast våren 2024.

De så kallade tillfälliga skatteanstånden på grund av pandemin syftade till att dämpa tillfälliga likviditetsproblem i livskraftiga företag. Ett stort antal av dem som beviljades under våren 2020 väntas nu upphöra de närmaste månaderna.

Regeringens förslag innebär att företagen kan ansöka om förlängd anståndstid med som längst ytterligare 24 månader. En avbetalningsplan ska löpa under förlängningen.

Bakgrunden till förslaget är att de restriktioner som infördes i december 2021 och januari 2022 kan drabba vissa företag hårt. Syftet är att ge företagen ytterligare tid att återfå en mer normal lönsamhet. Samtidigt säkerställer avbetalningsplanen att skattebetalarnas lån blir återbetalda.

Skatteverket har hittills under pandemin beviljat anstånd med inbetalning av skatt för omkring 53 000 företag. Totalt handlar det om cirka 56 miljarder kronor, varav cirka 26 miljarder kronor redan är återbetalda.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 7 mars 2022.

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk