Allt krångligare att följa statliga regler

Under ett flertal år har NNR gjort en undersökning bland svenska företagare om hur de ser på olika regelverk och om de upplever någon förändring över tid, samt hur de ser på det arbete som regeringen bedriver för att förbättra och förenkla regelverken. Årets undersökning visar att det har blivit krångligare för företagen att följa statliga regler.

Den årliga undersökningen presenterades av NNR i april och en av frågorna som ställdes var om det har blivit enklare eller krångligare att följa statliga regler jämfört med för ett år sedan. Där anser 37 procent av företagen att det har blivit krångligare, medan endast 3 procent anser att det har blivit enklare. I årets undersökning är det rekordmånga företag som anser att det har blivit krångligare under det senaste året. Upplevelsen av ökat krångel är densamma oberoende av företagsstorlek.

En annan fråga som ställdes var vilka regelområden som man upplever utgör det största hindret för tillväxt i företagen. På första plats kom skatte- och momsreglerna, på andra plats specifika branschregler och på tredje plats kom arbetsrätten.

Sinf sitter med i Näringslivets Regelnämnd NNRs styrelse vars uppgift är att förespråka och verka för effektivare och mindre kostsamma regler samt en minskning av företagens uppgiftslämnande i Sverige och EU. Bland medlemmarna finns 21 svenska näringslivsorganisationer och branschförbund som tillsammans representerar drygt 300 000 företag.

Här hittar du hela undersökningen.

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk