8 punkter att tänka på vid distansarbete

– Om det normalt utförs arbete hemifrån finns förmodligen redan en ordning för detta men om det normalt inte arbetas hemifrån, behöver arbetsgivare upprätta en ordning för hur distansarbete ska skötas och vad som då gäller, säger Sinfs chefsförhandlare Magnus Lindström

8 punkter att tänka på vid distansarbete

Efter en skön sommar är det nu dags att återgå till arbetet. Även om läget med covid-19 har förbättrats under sommaren är Folkhälsomyndigheten fortsatt orolig för en spridning och rekommenderar därför fortsatt distansarbete. Distansarbete innebär en frihet förenat med stort ansvar.
– Om det normalt utförs arbete hemifrån finns förmodligen redan en ordning för detta men om det normalt inte arbetas hemifrån, behöver arbetsgivare upprätta en ordning för hur distansarbete ska skötas och vad som då gäller, säger Sinfs chefsförhandlare Magnus Lindström

Nedan följer några punkter som du bör tydliggöra och gå igenom med den anställde:

 • Vilka arbetsuppgifter behöver genomföras?
 • Vilken arbetstid och tillgänglighet gäller? Hur ska eventuell övertid hanteras?
 • Vad gäller vid tjänsteresor resor och externa möten?
 • Vad gäller vid sjukdom, vab mm?
 • Kan det finnas några eventuella kostnadsersättningar som kan relateras till distansarbetet
 • Vilka arbetsredskap och vilken utrustning behövs?
 • Vilka säkerhetsinstruktioner gäller enligt företagets IT-policy?
 • Vilka försäkringar gäller för hemarbete?
  Om ni tecknat arbetsolycksfallsförsäkringen TFA så gäller denna även vid hemarbete. Olycksfallet ska isåfall ha ett direkt samband med arbetet som ska utföras

Arbetsgivaren ansvarar tillsammans med den anställde för arbetsmiljön. Medarbetaren förbinder sig till att följa företagets riktlinjer för arbetsmiljö. Vi rekommenderar att du går igenom belysning, stol, skrivbord etc. med den anställde. Uppmuntra gärna till friskvård. Sinfs rekommendation är att du börjar och avslutar veckan med ett digitalt möte med hela arbetsgruppen.

Senaste nytt

 • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk