5 tips om permission och annan ledighet

När det gäller permission och annan ledighet är det viktigt att du i görligaste mån försöker hålla dig till det regelverk som är brukligt på arbetsmarknaden så att du inte inför andra grunder för permission eller ledighet. Med permission avses en kortare ledighet med lön. I kollektivavtalen, inom LO-området, finns permissionsorsakerna uppradade i kollektivavtalet.

Det är viktigt, inte minst ur rättvisesynpunkt, att du håller dig till permissionsorsakerna enligt kollektivavtalet och inte går utanför avtalet. Att gå utanför avtalet skapar inte bara förvirring utan även orättvisor bland de anställda:

1. Finns kollektivavtal följ regelverket
2. Finns ej kollektivavtal skapa ett regelverk med utgångspunkt från ett kollektivavtal
3. Undvik utökning av permissions- och ledighetsanledningar
4. Var bestämd, finns det inte i regelverket; ingen permission eller ledighet
5. Ange när och hur en ansökan ska vara inlämnad för att beviljas

För att inte hamna i ett kaos är det viktigt att du inför ett regelverk där det finns information om när och hur i tiden en permissions- eller ledighetsansökan ska inlämnas för att beviljas.

När det till exempel gäller semestrar är det viktigt att du som arbetsgivare i god tid meddelar utläggningen av huvudsemestern 4 veckor. Den anställde har rätt att ta ut 4 veckors sammanhängande ledighet under perioden juni till augusti. Det är arbetsgivaren som i princip lägger ut även den 5:e veckan. Om den anställde begär semester ska det ske minst 14 dagar innan uttag av semester så att du som arbetsgivare kan planera arbetet.

Även föräldraledighet, studieledighet och eventuell annan ledighet bör regleras i policy eller personalhandbok.

Följ kollektivavtalets regler för att inte skapa orättvisor eller osämja bland dina anställda!

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk