5 tips om kunders obestånd

Att göra affärer med andra innebär alltid en viss risk. Ju stabilare ekonomi ett bolag har desto starkare är betalningsförmågan. Om en kund inte betalar bör du ta hjälp av sakkunnig, men det finns sådant som du kan tänka på för att minimera risken att inte få betalt för dina fordringar.

1. Förändrande rutiner

Var uppmärksam på om kunderna förändrar sina betalningsrutiner, det kan vara att kunden blir sen med betalningar eller visar andra tecken på att ha dålig likviditet.

2. Säkra betalningarna

Att ta betalt i förtid eller ställa särskilda krav på säkerhet kan vara ett bra sätt att undvika att inte få betalt för en fordran. Det kan handla om att ändra betalningsvillkoren och tillämpa en kortare betalningstid än tidigare, i vissa fall är det nödvändigt att omförhandla villkoren. Det är också viktigt att känna till reglerna kring vem som äger en vara och när äganderätten övergår mellan parterna.

3. Undvik att ta emot osedvanliga betalningar

Om kunden är konkursmässig finns det i vissa fall en möjlighet för konkursförvaltaren att återvinna betalningar. Detta gäller främst betalningar som är gjorda på ett annat vis än vad som är normalt mellan dig och den konkursmässiga parten och om detta missgynnar någon annan som har en fordran mot bolaget.

4. Se över bolagets nyckeltal

Utnyttja tillgången till information om bolagets nyckeltal. Det ger en historisk bild över hur bolaget mår ekonomiskt. Informationen finns tillgänglig kostnadsfritt på nätet. Titta på allabolag.se. Var även observant på förändringar som till exempel VD-byte och förändrad styrelse.

5. För en dialog med kunden

Efterfråga information om hur bolagets ekonomi ser ut. Kanske kan ni hitta en lösning som gynnar er båda och samtidigt minskar risken för tråkiga överraskningar med en kund som inte kan betala.

Var uppmärksam när dina kunder visar förändrade beteenden. Det kan undvika tråkiga överraskningar!

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk