5 tips om aktieägaravtal

5 tips om aktieägaravtal

Ofta är det endast bolagsordningen som reglerar relationen mellan aktieägarna. Det kan många gånger vara bra att ta fram ett kompanjon- eller ett aktieägaravtal som reglerar hur relationen ska se ut mellan ägarna. Dokumentet registreras till skillnad från bolagsordningen inte hos Bolagsverket och kan därför vara ”hemligt” mellan ägarna. Det är vanligt att man i ett aktieägaravtal reglerar sådant som målsättning med ägandet och villkoren för att få äga aktier.

1. Fundera ut vad ni vill

Sitt ner tillsammans med de andra ägarna eller på tu man hand och fundera vad ni vill ha ut av ert företagande. Det finns mallar med relevanta frågeställningar att utgå ifrån.

2. Skaffa förståelse för avtalets innehåll

Många skriver ut ett avtal från nätet utan att skapa sig en fullständig bild av innehållet. Detta kan leda till stora tolknings- och tillämpningsproblem framöver. Att vara införstådd i avtalets innebörd innebär också att du som ägare tillförsäkrar att du har möjlighet att tillvarata sina rättigheter på ett bra sätt.

3. Revidera aktieägaravtalet med jämna mellanrum

Förutsättningarna och målsättningarna med att driva verksamheten förändras över tid. Läs med jämna mellanrum igenom avtalet och fundera på om det är någonting som borde förändras eller omformuleras. Ta gärna med en oberoende person i diskussionen.

4. Skapa förståelse för hembudsklausulen

Hembudsklausulen reglerar till vem och hur en aktieägare får sälja sin aktieandel. Det finns många viktiga aspekter att ta hänsyn till, så som värdering av aktierna, vad som händer vid eventuella dödsfall och om någon av ägarna skulle agera trolöst mot bolaget.

5. Skriv under

Allt för ofta lägger man ner mycket arbete med att ta fram ett aktieägaravtal men glömmer att skriva på det. Är det inte underskrivet, är det inte giltigt.

Alltför komplicerade kompanjon- och aktieägaravtal kan vara svåra att hantera. Reglera inte mer än vad som behövs!

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk