Frågor vi driver

Betaltider

Hållbara affärstransaktioner skapar goda förutsättningar för ett konkurrenskraftigt näringsliv. Alla mindre och medelstora företag ska få betalt på 30 dagar för att slippa agera bank till storbolagen. Därmed ökar möjligheterna till nyinvestering och kompetensförsörjning. ​

Utbildning

Det råder en brist på kompetent arbetskraft inom industrin och det saknas i många fall relevanta utbildningar. Gemensamma insatser krävs därför inom politik, näringsliv och skolor.

LAS

Dagens arbetsrättsliga regleringar är ett relativt välfungerande system, men arbetsmarknaden har förändrats. Idag riskerar bland annat kollektivavtalens ställning och turordningsreglerna att hämma tillväxten för mindre och medelstora företag. Därför finns det ett behov av att se över delar av den svenska arbetsrätten.

Senaste nytt & aktiviteter

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk