Vi erbjuder företagare stöd

Varje dag hjälper vi företag i frågor kring arbetsrätt, affärsjuridik, affärsutveckling och ägarskiften. Vårt fokus ligger på små och medelstora företag, men alla storlekar av företag är välkomna.

Allmän rådgivning
Använd oss som bollplank. Det sparar tid och pengar samt minskar din oro. Vi hjälper dig att identifiera risker och hur du kan tackla dem. Ring oss för generella frågor, vägledning eller för att diskutera möjliga scenarier. Det ingår i din medlemsavgift. Ju bättre vi känner din verksamhet, desto mer skräddarsydda råd kan vi ge utifrån ditt företags aktuella situation.

Specifika ärenden
Om en situation kräver en mer detaljerad granskning, som omfattande dokumenthantering, besök, representation eller formellt deltagande från vår sida, kan det övergå till ett specifikt ärende. Vi informerar er i god tid innan. Ni tar då ett beslut på om ni vill gå vidare med det ärendet eller inte. Går vi vidare tillkommer debitering. Den är rabatterad och ligger långt under marknadspris.

 

 

 

 

 

Arbetsrätt

Missnöjda medarbetare bromsar verksamheten. Att bryta mot gällande regelverk kan leda till arbetsrättsliga konsekvenser. Nöjda medarbetare är motiverade, förbättrar resultatet och agerar goda ambassadörer. Vi är rutinerade i arbetsrätt, arbetsgivarfrågor och kollektivavtal och kan guida dig. Som medlem lyfter du bara på luren när du behöver bolla personalfrågor.

Affärsjuridik

Dåliga avtal, varumärkesintrång, tvister och sanktioner drabbar dem som slarvar med affärsjuridiken. Sant, men vi ser juridik lika mycket som en möjlighet och inte bara ett försvarsvapen. Välformulerade avtal, samarbeten, licenser, royalties och strategier som parerar risk men där juridiken används till tillväxt och expansion. Prova oss får du se.

Affärsutveckling

Många hinder som bromsar tillväxt är juridiska. Att vara proaktiv kring avtal, patent, regelverk och kontrakt lönar sig. Juridiska lösningar ska också kunna hantera förändringar utan att du missar verksamhetens uppsatta mål. Med oss som bollplank är affärsjuridik integrerad i din affärsstrategi. Och till en marknadsmässigt låg kostnad.

Ägarskifte

Att driva företag kan ses som en livsuppgift. Och uppemot 100 000 företag i Sverige har ägare över 65 år. Men ett skifte leder ofta till en nytändning för företaget och en möjlighet för ägaren att släppa taget. För att alla inblandade ska bli nöjda och verksamheten ska kunna fortleva, måste man börja i tid. Har du sett våra kostnadsfria webbinarier?

Medlemsservice

Sluta söka efter de mest förekommande dokumenten. Medlemmar har tillgång till Juridikbanken för att snabbt ladda ner mallar, checklistor, policys och olika typer av rättsinformation. Här finns webbinarier och tips på seminarier vi erbjuder. Har du behov av en skräddarsydd utbildning, kan vi göra den on-line eller på plats. Du bestämmer.

Nyheter & aktiviteter

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk