Ägarskifte

Nu ägarskiftar vi hela Sverige

100 000 svenska företag är aktuella för ägarskifte

Visste du att Sverige är sämst i klassen på att ägarskifta? Vi har fler äldre ägare i Sverige än i andra länder och många företag behöver ställa om de kommande åren. Det är inte helt ovanligt att ett ägarskifteskifte tar tio år eller mer. Digitalisering, hållbarhet, jämställdhet är några av de utmaningar hela vårt näringsliv måste lösa för att klara konkurrensen. Så vi tänkte att vi gör detta parallellt.

Det finns många framgångsrika små och medelstora företag i Sverige. Flertalet är startade av drivna entreprenörer som är oroliga för att ingen kan ta över och sköta verksamheten. Vi tror tvärtom, att ett lyckat ägarskifte kan genomföras i de allra flesta fall. Men det kan ta tid att få bitarna på plats. Det kan ta upp till 10 år från första fundering tills det att ägarskiftet är fullt genomfört. Generationsskiften tenderar att ta längre tid än “vanliga” ägarskiften. Vårt mål är att hjälpa hela Sverige och lyckas vi kan vi rädda massor av fina företag, säkra upp emot 1 miljon arbetstillfällen och få hela Sveriges näringsliv mer digitalt, mer hållbart och mer jämställt. Ta därför chansen att kostnadsfritt påbörja ditt eget ägarskifte.

Sinf verkar som kunskapsstöd till Tillväxtverket och erhåller initialt stöd ur den europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) mellan 2021–2023 för att hjälpa er som behöver, genomgår eller har genomgått ett ägarskifte.

Projektet delfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden
Europeiska regionala utvecklingsfonden

 

Webbinarier

Stöd för ditt företag

Webbinarier, workshops och seminarier

Vi vill öka din kunskap och kommer att erbjuda flera olika former av information/utbildning. Digitala webbinarier inleder och följs upp med workshops och/eller seminarier i de fall det är lämpligt.

Juridiskt stöd

Vi bistår med stöd och rådgivning i processen. I en ägarskiftesprocess är det väldigt mycket frågor och funderingar och vi finns här för att bolla dina tankar och idéer med dig och ge dig stöd hela vägen.

Konsultation

Vi letar fram och lyfter möjligheterna hos just ert företag och/eller er familj. Vi lyfter era styrkor och tillvaratar dem i generationsskiftet, vägleder och stöttar utifrån just era behov. Ni kan även få hjälp med att utforma ägardirektivet. Konsultationen syftar till att ni ska tjäna mer pengar, hålla ihop familj, vänskapen och få bra utveckling i verksamheten framåt. 

Medling

Kanske är redan ert generationsskifte i gång och det börja bli irritation eller osämja? Kontakta oss så går vi in och medlar.

Mentorskap

Den yngre generationen kan behöva handledning i sin nya roll genom och efter generationsskiftet. Det skapar en större trygghet hos dem som ofta känner en osäkerhet men sällan visar det utåt. Genom stöd utifrån får man ofta en snabbare start och stabilare verksamhet framåt.

Samtliga små- och medelstora företag i Sverige omfattas av stödet.

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk