Ägarskifte - Detta hjälper vi dig med

Generationsskifte

 • Bollplank till ägaren/ägarna
 • Familjemöten för att utreda partsviljor
 • Upprätta promemoria (PM) för vägledning och transparens inom familjen
 • Tillse att hänsyn tas till ekonomiskt arvsrättsliga aspekter
 • Tillse att hänsyn tas till eventuella personal- och kollektivavtalsfrågor
 • Upprätta eller granska juridiska handlingar, såsom överlåtelsehandlingar (tex. gåvobrev), aktieägaravtal (vid flera ägare), fysisk aktiebok (tillse att aktieboken uppdateras i samband med överlåtelsen), familjerättsliga handlingar (testamente, äktenskapsförord), etcetera

Ägarskifte

 • Bollplank till ägaren/ägarna, innefattande bland annat rekommendation avseende överlåtelseform (inkråms- eller aktieöverlåtelse) med beaktning av ägarens/ägarnas vilja
 • Upprätta promemoria för vägledning och förtydliganden avseende vilka åtgärder som ägaren/ägarna behöver vidta
 • Vägledning till ägaren för att förbereda bolaget inför en försäljning, förse ägaren med underlag till en vendor due diligence
 • Rådgivning inför möten eller ombud vid förhandling med köparen
 • Vägleda avseende utlämnande av företagsspecifika uppgifter
 • Tillse att hänsyn tas till eventuella personal- och kollektivavtalsfrågor
 • Upprätta eller granska juridiska handlingar, såsom sekretessavtal, avsiktsförklaring, överlåtelsehandlingar (inkråmsöverlåtelseavtal eller aktieöverlåtelseavtal), aktieägaravtal (vid flera ägare), fysisk aktiebok (tillse att aktieboken uppdateras i samband med överlåtelsen), familjerättsliga handlingar (tex. äktenskapsförord om krav på detta ställs i aktieägaravtalet), etcetera

Områden som inte ligger inom vår omedelbara expertis, men där vi självklart kan hänvisa dig vidare.

 • Sondera marknaden – hitta köpare (mäkleri)
 • Värdera bolag
 • Skatteplanering

 

Kontakta mig för närmare beskrivningar

Ägarskiften
Pernilla Blomquist
Nathalie Fors

Generationsskiften
Sanna Arnfjorden Wadström

Senaste nytt

 • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk