Sanna Arnfjorden Wadström

Sinf löser kompetensbristen för företagen

Arbetsmarknadsministern genomför Sinfs förslag

-Vi uppskattar att regeringen lyssnar på de åtgärder som ger fler arbetstagare vilket är ett välbehövligt tillskott för våra företag säger Sinfs vd Sanna Arnfjorden Wadström. Efter påtryckningar från oss på Sinf och vår dialog med arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson välkomnar vi dagens förslag om att ge sfi-undervisning även för Ukrainska flyktingar.

Kunskap i Svenska är en förutsättning för att få jobb och kunna försörja sig i Sverige. Det säger arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson på en presskonferens den 28 mars. Han utlovar 100 miljoner kronor i statsbidrag till kommunerna.

Det är viktigt att kunna svenska i Sverige – för att få jobb och för att exempelvis validera sin utbildning. Regeringen avsätter därför 100 miljoner kronor i vårbudgeten till svenska för invandrare (sfI) för att fler från Ukraina ska kunna komma i jobb.

-Vi välkomnar detta tillskott men tillgången till språket är bara en del av det flyktingarna behöver, säger Sanna Arnfjorden Wadström. Språket är den största bromsklossen till en anställning och detta för med sig att den stora bristen på kompetens och arbetskraft bland små och medelstora företag kan få en lösning.

Johan Pehrson uppger att gruppen från Ukraina, som kommit hit med skydd av det så kallade massflyktsdirektivet, har väldigt många förmågor. Sverige vinner på att ta tillvara den kompetens ukrainare besitter.

Sanna håller med ministern. Flera branscher är i akut behov av arbetskraft och behöver kvalificerade medarbetare vilket i många fall finns hos den här gruppen av flyktingar. Det är viktigt att skyndsamt skapa snabbspår in i Sverige och till våra företag. Därför är det också viktigt att man implementerar undervisningen snarast fortsätter hon.

Idag finns cirka 30 000 vuxna, ukrainska medborgare i Sverige. Endast 39 kommuner tillhandahåller sfi för dem. Med detta tillskott och en förändring i förordningen kommer alla kommuner att kunna erbjuda utbildningen med full kostnadstäckning, menar Johan Pehrson.

Inför utbetalning till kommunerna ändras förordningen om vuxenutbildning så att det blir tydligt att sfi kan erbjudas personer med skydd av massflyktsdirektivet. Resurserna ska fördelas av Skolverket i form av ett statsbidrag. Kommunerna kommer alltså att få full kostnadstäckning och därmed kunna erbjuda detta.

Läs mer om Sinfs 5-punktslista för att skapa integration och få flyktingar i arbete. Se när Sinfs vd möter arbetsmarknads- och integrationsministern i TV4 nyhetsmorgon.

 

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk