Inner

  • 171006 JS Inner logga ver1

Inner Sweden AB är ett hälsostrategiföretag med ambitionen att bygga ett friskare Sverige.

Vi vill göra detta genom att vara en nära samarbetspart för hela organisationen – både ledning och medarbetare.

Med mental balans, kost och motion i fokus triggas det egna ansvaret, så att individen tar ansvar för sig själv och därmed också för både gruppen och företaget.

Att skapa ett systematiskt hälsoarbete är Inners specialitet.

Det är bra för individen.

Det är bra för företaget.

Det är bra för samhället.

Vad inner erbjuder:

Typ av insats                           Effekt/målsättning
Inner Screening                           Nuläge avseende upplevd hälsa. Underlag för utvecklingsinsatser.
Inner Check                                Medicinsk fakta avseende hälsa. Förslag till livsstilsförändring.
Inner Life                                    Genomförande av livsstilsförändring på individnivå.
Inner Talk                                    Skapar motivation för förändring samt ger nya kunskaper.
Processutveckling                       Skapa eller förbättra processer som i sin tur skapar trygghet och effektivitet.
Teambuilding                              Nya mål, verksamhetsplanering, rollklargörning
Coachning                                  Trygga chefer, stöd i svåra situationer
Ledarutveckling                          Effektivt ledarskap, målstyrning, personlig utveckling.
Gruppsamverkan                        Utveckla roller och effektivitet, stödja i förändringar, skapa VI-känsla.
Teambuilding                              Värderingar, mål, spelregler, engagemang.
Inner Walk                                   Skapa individuella- eller gruppaktiviteter via app. Coachstöd till varje individ.
Generellt HR-stöd                      Snabb verkställighet av svåra beslut. Trygga chefer, stöd i svåra situationer.

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk