Viktig information för er som behöver korttidspermittera

Viktig information för er som behöver korttidspermittera

Företag som omfattas av Sinfs avtal med IF Metall, Ledarna och/eller Livs

Nu finns centrala avtal om korttidspermittering på plats. För att kunna korttidspermittera måste varje enskild arbetsgivare också komma överens lokalt med facket.

Se överenskommelsen med IF Metall
Tilläggsavtal – Permitteringsavtal IF Metall
Se överenskommelsen med Ledarna
Se överenskommelsen med Livsmedelsarbetareförbundet
Tilläggsavtal – Permitteringsavtal Livsmedelsarbetareförbundet

Du hittar mallen som du kan använda när du tecknar lokal överenskommelse med Ledarna på Sinfs medlemssidor.

För Sinfs medlemmar som omfattas av hängavtal med Unionen gäller följande

Centralt avtal om korttidsarbete är tecknat för Unionens avtalsområde. Aktuellt avtal hittar du här. Avtalet gäller alla tjänstemän oavsett om de är medlemmar i Unionen eller inte.

Ni måste själva förhandla med Unionens klubb eller med ombudsmannen i den region som permitteringen ska ske. Kontaktinformation hittar du på Unionens hemsida.

Du hittar mallen som du kan använda när du tecknar lokal överenskommelse med Unionen på Sinfs medlemssidor.

Företag som tillämpar sk hängavtal där Sinf inte är part

Dessa företag måste själva kontakta sina fackliga motparter för att undersöka möjligheten att tillämpa reglerna om korttidspermittering.

Företag som saknar kollektivavtal

Företag som saknar kollektivavtal måste komma överens med minst 70 procent av de anställda för att kunna korttidspermittera. Förslag till sådan överenskommelse hittar du på Sinfs medlemssidor.

Vi har fått förfrågningar från flera arbetsgivare som skulle önska kollektivavtal för att förenkla denna typ av processer. Vill du rådgöra kring detta för att se hur det blir bäst för er? Tala med våra jurister.

Mer info om korttidspermittering

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk