Fast,Running,Electricity,Meter,-,Electricity,Consumption,Concept

Skatteverket informerar om elstöd

Skatteverket har fått i uppdrag att hantera elstöd till företag. Verket går nu ut med informationen att företag kommer att kunna ansöka om elstöd via en e-tjänst som beräknas öppna den 30 maj 2023. 

Näringsidkare och juridiska personer i elområde 3 och 4 kan ansöka om elstöd under följande förutsättningar 

  • Det måste finnas ett giltigt enlnätsavtal i elområde 3 eller 4 den 17 november 2022. Den som tecknat avtal efter det datumet får inget bidrag. 
  • För att ha rätt till elstöd måste företaget bland annat ha betalat alla skatter och gjort deklarationen. 
  • Företaget får inte ha vissa skulder hos Kronofogden. 

Detaljerade krav för rätt till elstöd uppdateras löpande hos Skatteverket. Elstödet ansöks på samma sida under perioden 30 maj till 25 september 2023. 

Företag i elområde 4 ska få 79 öre per förbrukad kilowattimme och företag i elområde 3 ska få 50 öre per förbrukad kilowattimme. Ett företag eller koncern kan få maximalt 20 miljoner kronor. 

Skatteverkets ambition är att de flesta ansökningar ska hanteras maskinellt och att pengarna kan betalas ut i nära anslutning till ansökan. 

Läs även om regeringens förslag. 

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk