Swedish,New,Money,2017

Elstöd till företag förhoppningsvis i juni

Regeringen remitterar två förslag som reglerar utformning av elstöd till företag. Efter remisstiden och efter att remissynpunkter behandlats skickas ansökan till EU-kommissionen för godkännande. Om allt går bra hela vägen kommer företag att kunna söka elstöd hos Skatteverket den 30 maj.

Det föreslagna stödet omfattar företag, organisationer, kommuner och regioner i elområde 3 och 4. Det föreslagna stödet uppgår till 50 respektive 79 öre per kilowattimme och beräknas utifrån den el som förbrukades under perioden oktober 2021 till september 2022.

Elstödet innebär exempelvis att ett företag som har en förbrukning på 1 500 000 kWh under angiven period kommer att få 750 000 kronor om det verkar i elområde 3 och 1 185 000 kronor om det verkar i elområde 4.

För att vara berättigad till stöd krävs att sökanden hade ett elavtal den 17 november 2022 i något av de två elområdena. Sökanden får heller inte ha vissa typer av skulder för indrivning hos Kronofogden (hindret ska kunna undanröjas genom att betala skulden innan beslutet).

En koncern får som mest 20 miljoner kronor i stöd. Särskilda regler gäller för företag som är verksamma inom primärproduktion av jordbruksprodukter och inom fiskeri- och vattenbrukssektorn, där maxbeloppet är lägre.

Skatteverket har fått i uppdrag att hantera detta elstöd. Det kommer att kunna sökas digitalt via en e-tjänst som beräknas öppna den 30 maj. Pengarna betalas ut via företagets skattekonto. Verket uppger att de är väl förberedda för att kunna hantera ansökningarna snabbt och det mesta kommer att hanteras maskinellt.

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk