Regeringens krispaket för svenska företag

Regeringens krispaket för svenska företag

Senast uppdaterad den 17 mars kl 09:30

Idag presenterade regeringen de åtgärder som ska vidtas för att mildra de ekonomiska effekterna av virusutbrottet. Staten tar över sjuklöneansvaret, står för halva lönekostnaden vid korttidspermittering samt ger anstånd till företagen med att betala in skatt. Beroende på hur situationen utvecklas och om krispaketet nyttjas fullt ut kan det omfatta över 300 miljarder kronor. 

Korttidspermittering införs idag 

Det här innebär att arbetsgivarens lönekostnader kan minska med hälften genom att staten står för en större kostnad. Konstruktionen liknar korttidsarbete, men subventionsgraden utökas kraftigt vilket medför att arbetstagaren får ut över 90 procent av lönen och att staten kommer att ta tre fjärdedelar av kostnaden för att personalen går ned i arbetstid. Detta jämfört med korttidsarbete där kostnaden delas lika mellan arbetsgivare, arbetstagare och staten. De nya reglerna om korttidspermittering börjar gälla från och med idag den 16 mars. Läs mer på regeringens hemsida.

Staten tar över sjuklöneansvaret i två månader 

Staten föreslås tillfälligt ta hela kostnaden för alla sjuklönekostnader under april och maj månad. Även egenföretagare ersätts genom att de får en schabloniserad sjukpenning för dag 1–14. Läs mer på Försäkringskassans webbplats.

Likviditetsförstärkning via skattekontot 

Företagsanstånd omfattar tre månaders skatteinbetalningar och lämnas under längst 12 månader. Detta ersätter det tidigare presenterade förslaget. De nya reglerna föreslås börja gälla den 7 april 2020, men kan tillämpas retroaktivt från 1 januari 2020. Detta innebär att det företag som betalat in avgifter och skatter under den här tiden kan begära tillbaka inbetalningarna för moms, preliminärskatt och arbetsgivaravgifter. 

Viktiga länkar

Ansvaret för korttidspermittering kommer att ligga hos Tillväxtverket. De räknar med att ha en process på plats för att hantera det nya stödet den 7 april. Hos Tillväxtverket hittar du som företagare information om hur du kan förbereda dig.

Verksamt.se har samlat information om det nya coronaviruset som är viktig för dig som företagare att känna till (info om insatser och stöd som involverar Skatteverket, Försäkringskassan, Riksbanken och Tillväxtverket).

Vi återkommer med hur ovanstående åtgärder ska genomföras och kommer att hålla våra medlemmar uppdaterade i det kritiska läget.

 

Övriga åtgärder som vidtagits de senaste dagarna

Riksbanken lånar ut upp till 500 miljarder kronor i amorteringsfria lån till företagen via bankerna för att säkerställa kreditförsörjningen. Såhär kan lånen se ut.

Även Almis företagslån ser ut att bli inblandade som möjligt stöd till företagen uppger Finansinspektionen. Behöver ni lån kontakta er bank och åberopa ovanstående alternativt Almi. Har du utmaningar att hitta rätt hjälp kontakta Sanna, VD Sinf 

Läkarintyg avskaffas 

Kravet på läkarintyg avskaffas tillfälligt de första fjorton dagarna för att minska belastningen på sjukvården. 

Minska smittspridning 

Folkhälsomyndigheten meddelar idag att vi sannolikt har samhällsspridning, speciellt i Stockholmsområdet. De som kan jobba hemifrån uppmanas göra det. Regeringen ber alla företag att göra vad de kan för att minska smittspridningen.

Resor 

UD avråder från alla icke nödvändiga resor utomlands. Med icke nödvändiga resor menas turist- och besöksresor. UD:s avrådan är en rekommendation och oavsett om UD avråder eller inte måste resenärer själva fatta beslut om sin resa.  

Avrådan ska enligt UD ses som en signal om ett allvarligt säkerhetsläge och att man noga bör tänka över sitt beslut att resa. När UD avråder från resor till ett land eller område, kan man oftast få tillbaka kostnaden för en bokad charter- eller paketresa till det landet eller området. De stora reseföretagen brukar följa UD:s reseråd men man bör alltid kontakta reseföretaget direkt för att ta reda på vad som gäller för den resa man beställt. Beslutet gäller till 14 april. Läs mer på krisinformation.se

Du är alltid välkommen att kontakta Sinfs jurister om du har frågor med anledning av coronaviruset.

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk