Ägarskifte generationsskifte sverige

Nysatsning kan rädda 700 000 jobb

Nära hälften av Sveriges företagare närmar sig pensionsåldern. Hela 58 procent av Underleverantörerna står nu inför ägarförändring. Omkring 700 000 arbetstillfällen riskerar att försvinna i hela Sverige ifall ägarskiftena inte tar fart och sker i tid. Problemet är att en stor del av företagarna i dagsläget inte vet vem som ska ta över eller hur de ska hitta sin efterträdare. Tillväxtverket har därför givit organisationen Sinf förtroende att driva ett riksomfattande projekt för att hjälpa svenska företag att komma igång med sina ägarskiften.

Det som ofta tar längst tid för ägaren är att mentalt ställa om sig för att lämna över sitt livsverk till någon annan. Lägg till tider av krig, materialbrist, höga elpriser, ökade transportkostnader och inflation. Då är det lätt man tappar styrfart och skjuter ägarskiftet framför sig.  Sinf nya Underleverantörsbarometer för Q3 2022 visar att 62 procent av företagen planerar någon form av förändring de närmaste åren, av dem planerar 11 procent en expansion genom förvärv och 47 procent någon form av försäljning eller annan överlåtelse.  

– Ett välplanerat och därmed lyckat ägarskifte tar betydligt längre tid än vad företagen tror. Vi stöter regelbundet på företag där ägarskiftena aldrig blir av. Ju längre man avvaktar desto mer ökar riskerna för verksamheten med minskande omsättning och så småningom nedläggning eller konkurs, menar Sanna Arnfjorden Wadström. Det finns så mycket potential i dessa livsverk som ofta tagit flera sekel att bygga upp. Det är viktigt att vi hanterar dem klokt för att skapa de bästa förutsättningarna för varje enskilt företag. 

Sinfs stöd i frågorna kring ägarskiftet ska sänka tröskeln för de berörda företagarna i Sverige, som ofta står inför sitt livs största beslut – att lämna vidare sitt livsverk till nya ägare. Ett ägarskifte kan ta upp emot 10 år att genomföra, ibland mer, speciellt om det är ett generationsskifte inom familjen. Under samma 10 år behöver flertalet svenska företag parallellt vässa sin teknik och automatisering och satsa på hållbarhetsfrågor. 

Idag ställer kunderna allt högre krav på sina leverantörer. De vill veta hur leverantörerna förhåller sig till hållbarhetsfrågorna och i den kommande, reviderade lagen om upphandling är hållbar utveckling ett skallkrav. I de yngre generationerna finns ofta ett stort intresse för hållbarhet. De har fått utbildning i hållbar utveckling på såväl grundskolenivå som på gymnasium och universitet. 

-Vi har statistik på att ägarskiften ofta medför en nystart och kraftfull utveckling i företagen och därmed tillväxt. Snabbfotade arbetsplatser med stort driv lockar hungriga medarbetare vilket ofta skapar en positiv tillväxtspiral i och med ägarskiftet säger Sanna Arnfjorden Wadström. 

Ägarskiftesstödet finansieras av arbetsgivarorganisationen Sinf och den Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF). Initiativet innebär att Sveriges företag fram till augusti 2023 erbjuds kostnadsfria rådgivning till dem som vill överlåta, sälja eller köpa ett företag. Sinf samverkar dessutom med andra aktörer som StyrelseAkademien, Almi, Coompanion, bankerna med flera. Stödet utgörs av experter och jurister via telefon samt seminarier och digital utbildning. Intresset har redan varit stort och Sinf kommer även att åka ut och hålla seminarier för företagare via näringslivsutvecklarna i Sveriges kommuner. 

Sinf är väl förberedda och vill gärna ha kontakt med både företagarna själva, såväl som närstående till bolagen som revisorer, jurister och regionernas näringslivsutvecklare för att samverka. 

-Vårt mål är att ägarna ska få till ett bra avslut och kunna framtidssäkra sina livsverk samtidigt som nya hungriga ägare kommer igång väl, avslutar Sanna Arnfjorden Wadström. 

Läs mer på Ägarskifta Sverige 

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk