Kollektivavtal klart mellan IF Metall och Teknikarbetsgivarna

Till er som har hängavtal eller på annat sätt tillämpar kollektivavtalet mellan IF Metall och Teknikarbetsgivarna.

Parterna är överens om avtal avseende löner och allmänna anställningsvillkor samt ett antal andra frågor enligt bilaga. Avtalsuppgörelsen avser tiden den 1 april 2023 – den 31 mars 2025. Procentsatsen för löneökningar är:
4,1 % för 2023
3,1 % för 2024

Den 1 april 2023 höjs avtalets lägsta lön per månad med 1 350 kr och vid beräkning av lönepotten 2024 ska den lägsta månadslönen som används vid beräkningen vara 28 211 kr.

För premieintjänande till deltidspensionsförsäkring avsätt 0,2 % från och med den 1 april 2024. Dessa 0,2 % belastar avtalsvärdet.

Vi hänvisar i övrigt till överenskommelsen och slutlig hemställan.

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk