Kollektivavtal klart mellan IF Metall och Industriarbetsgivarna för Stål- och Metallindustrin

Till er som har hängavtal eller på annat sätt tillämpar kollektivavtalet mellan IF Metall och Industriarbetsgivarna för Stål och Metall.

Parterna är överens om avtal avseende löner och allmänna anställningsvillkor samt ett antal andra frågor enligt bilaga. Avtalsupgörelsen avser tiden den 1 april 2023 – den 31 mars 2025. Procentsatsen för löneökningar är:
4,1 % för 2023
3,3 % för 2024

Ytterligare avsättning för premieintjänande till livstidsarbetstidspremie (LP) sker med 0,2 % från och med den 1 januari 2024. Avsättningen sker inom ramen för avtalsvärdet, men belastar inte lönepotterna.

Vi hänvisar i övrigt till överenskommelsen.

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk