_Jennie_porträtt_S8A4677

Juristen svarar: Vad gäller när du laddar elbilen på jobbet?

Det är väldigt vanligt att anställda laddar sina elbilar på jobbet. Och ladda bilen på jobbet kan man väl få göra? Men att få el på jobbet är en anställningsförmån som ska beskattas och då blir det lite besvärligare. Många anställda har i stället slutat att ladda på jobbet för det blev så jobbigt att deklarera till arbetsgivaren och vice versa. Men vad gäller då fram till den 1 juli 2023? Därefter ska förmånen, enligt ett förslag från regeringen, bli skattefri i tre år.

Skillnad mellan privat ägd bil och förmånsbil

Om företaget står för elen blir du förmånsbeskattad för fritt drivmedel i form av el som värderas till marknadsvärdet multiplicerat med 1,2 om du har en förmånsbil. Om du använder din egen bil beräknas drivmedelsförmånen till marknadsvärde.

Enligt Skatteverket beräknas förmånen utifrån dels uppskattad åtgång av el per mil, dels marknadsvärdet för elen (t.ex. priset/kWh). Dessa uppgifter behövs tas fram av arbetsgivaren för varje bil då förbrukningen är olika för respektive bil.

Räkneexempel drivmedelsförmån för elbil

För eldrivna bilar räknar du fram förmånsvärdet per månad utifrån:

  • antal körda mil privat
  • antal körda mil totalt
  • marknadsvärdet för elen per kilowattimme
  • antal kilowattimmar som bilen har laddats på arbetsplatsen.

Exempel: Under januari kör du 100 mil privat och 200 mil i tjänsten med din förmånsbil. Om vi antar att elförbrukningen per mil uppskattas till 1,40 kWh och priset per kWh uppskattas till 1,70 kronor. Marknadsvärdet uppgår då till 2,38 kronor/ mil (1,40 x 1,70).

Om du kör 100 mil privat, leder det till ett skattepliktigt förmånsvärde på 285,60 kr (100 x 2,38 x 1,2). Som nämnts ovan multipliceras enbart det skattepliktiga förmånsvärdet med 1,2 om du även har en förmånsbil och annars inte.

Milersättning är ofta ett bättre alternativ

Om du istället betalar för elen privat får du milersättning på 9,50 kronor vid användning av en förmånsbil och 18,50 kronor vid användning av din privata bil.

Så det är lite krångligt med beräkningen av elbilar då den ska utgå individuell från bilens data. Har du datan på plats så går det lättare men det krävs fortfarande någon form av beräkningsmetod som för arbetsgivaren kan kännas krävande utan rätt verktyg. Det gäller dock att välja rätt alternativ för att förmånen blir deklarerad på ett korrekt sätt. Har du frågor om hur anställdas förmåner ska hanteras, kontakta Sinfs jurister.

Sinf är en oberoende arbetsgivarorganisation som organiserar små och medelstora industri- och tjänsteföretag, med eller utan kollektivavtal. Om du inte är medlem och vill ha svar på fler frågor eller titta på juridikbanken – bli medlem!

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk