Charging,An,Electric,Car,With,A,Public,Charger,In,A

Förslag om tillfällig skattefrihet för förmån av laddel

Regeringen vill underlätta omställningen till en fossilfri fordonsflotta och föreslår en tillfällig skattefrihet för förmån av laddel gällande från 1 juli 2023 och tre år framåt.

Regeringen föreslår att en tillfällig skattefrihet för förmån av laddel ska gälla från 1 juli 2023 och tre år framåt. Förslaget ska underlätta omställningen till en fossilfri fordonsflotta och gynna arbetsresor med laddbara fordon framför andra mindre hållbara alternativ. Skattefriheten föreslås omfatta laddning av personbil klass I, lätt lastbil, motorcykel, moped och cykel.

En förutsättning för skattefrihet är att laddningen sker vid en laddnings­punkt eller ett eluttag som tillhandahålls av arbetsgivaren i anslutning till arbetsplatsen. Skattefriheten omfattar inte laddning vid publika laddstationer och inte situationer där den anställde betalar för sin egen laddning och därefter begär ersättning från arbetsgivaren. Skattefriheten gäller inte heller om arbetsplatsen där laddningen sker är belägen i den anställdes bostad.

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk