Sanna arg

Företagens elkris kan lösas - men regeringspartierna röstar NEJ

Regeringspartierna har sagt nej till sänkt skatt (och moms) på el, trots den överhängande risken för att elstödet till företag kommer på plats för sent. Företagens eventuella likviditetsproblem anses möjliga att lösa genom att tillfälliga anstånd med skatteinbetalningar utökas vilket inte räcker. Nu uppger dessutom EU-kommissionen i sin senaste prognos att Sveriges ekonomi går sämst i hela EU och Sverige är det enda land där ekonomin krymper.
– En oroväckande signal. Nu måste vår Regering gå in och visa att de värnar om svensk industri och svenska företag, säger Sinfs Vd Sanna Arnfjorden Wadström.

Regeringspartierna har sagt nej till ett förslag om att ta bort elskatt och sänka elmoms (från 25 till 6 procent) under tre månader, med hänvisningen till att elstöden kommer att börja betalas ut till hushållen i veckan. Men företagen har fortfarande inte ens fått besked.

Enligt regeringen får företagen vänta ytterligare en tid på besked, som kommer senare i vår. Samtidigt konstateras att företagen har det tufft men eventuella likviditetsproblem kan enligt regeringen, lösas genom att möjligheten till tillfälliga anstånd med skatteinbetalningar utökas och förlängs. Den bortre tidsgränsen förlängs från den 12 februari till den 12 september 2023, och antalet anståndsmånader ökar från nio till tolv.

Samtidigt finns det uppgifter som tyder på att länder som Finland, som har sänkt skatten på el, har fått lägre inflation än länder som Sverige, som först låtit priserna stiga och sedan kompenserat i efterhand.

Eftersom regeringspartierna sa nej till skatte- och momssänkning, sa den även nej till övriga delar i utskottsinitiativet:

  • en särskild bonus för hushåll och företag som minskar sin elkonsumtion mer än 10 procent,
  • en breddning av det Gröna Avdraget till att omfatta energibesparande åtgärder, och
  • statliga kreditgarantier för att elkunder ska kunna sprida ut betalningar av elräkningarna över en längre tid.

Ändå är det bara drygt ett år sedan som just Moderaterna la ett förslag i finansutskottet om slopad elskatt. En skattesänkning ansågs vara ”en bättre väg att gå”. Förslaget hade stöd av KD, SD och L. De nuvarande regeringspartierna har alltså svängt i frågan. Vad som orsakat svängningen är oklart.

Kraven på sänkt skatt (och moms) på el har duggat tätt under senare tid. Sinf uppmanade regeringen, i ett öppet brev, att ta in omvärldsbevakningen, larmen från svensk arbetsmarknad och vädjan från företag- och branschorganisationer.

Svenska staten är, förutom elproducenterna, trots allt en stor vinnare i detta läge genom dels ökade skatteintäkter, dels flaskhalsavgifter till det statliga affärsverket Svenska Kraftnät. Samtidigt sliter många företag för sin överlevnad.
-Företagen som blödde pengar i coronakrisen ska återigen trolla med knäna för att staten ska dra in skatteintäkter. Det är ovärdigt, säger Sinf Vd Sanna Arnfjorden Wadström och fortsätter, jag blir provocerad av att vår näringsminister står i intervju efter intervju och pratar om allt de gör för att vända elkrisen. Företagen är stommen i svensk ekonomi. Elpriserna generar en högre inflation och Riksbanken höjer räntan. Om de istället sänkte skatt (och moms) så hade man hjälpt företagen att ta sig igenom utmaningarna och skapat förutsättningar för fler svenska jobb, så att Sverige växer sig starkare avslutar Sanna Arnfjorden Wadström.

Läs även om stödet till elintensiva företag.

 

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk